torsdag 2 februari 2023

JM och Electrolux

Det har varit spridda rapporter denna vecka och mycket tid har avsatts för att läsa hur respektive bolag utvecklas. Jag är glad att se hur väl till exempel JM hittills har hanterat alla de svårigheter som föreligger, men är medveten om att det ännu inte är tid att blåsa ”faran över” – snarare tvärtom. Dock är det riktigt fint och tryggt att se hur de via sina starka finanser står mer starka än andra, såsom Bonava och Besqab, om än att det såklart finns skillnader relativt geografier et cetera (äpplen och päron, likväl). Att bolaget skulle höja sin utdelning var inget jag hade räknat med, utan i mina prognoser hade jag kalkylerat för en sänkning om 30 %. Jag klagar inte att få mer utdelning och så länge denna inte utsätter bolaget för en stor verksamhetsrisk är jag tacksam. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande torsdagskväll och en, på förhand, god helg!

/Cristofer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar