fredag 29 april 2016

En filosofs guide till livets vilsenhet

"Till mitten hunnen på vår levnads vandring
hade jag i en dunkel skog gått vilse
och irrat bort mig från den rätta vägen." Canto 01, D. Alighieri

Ännu ett inlägg som explicit, ändock implicit, inte har med ekonomi att göra kommer idag att presenteras. Likt tidigare redogjort är jag en bokmal. Jag läser mycket och försöker alltid att bredda mitt register och ta mig an nya författare, prosa, genres med mera. Detta gör jag för att jag har ett driv; ett sug att få läsa och ta del av andras berättelser, livsöden, kunskaper, insikter et cetera. 


"Don't panic!"D. Adams

När jag tittar på "the avarage joe" i såväl Sverige som i övriga västländer idag blir jag rädd. Förvisso läser många, men det är endast korta därtill icke-utmanande texter. I flera år har den svenska skolan tappat i såväl nationella som internationella resultat. De två mest heltäckande (om än ej helt rättvisa) rapporterna,  PISA-rapporten 2015 samt PIRLS 2011, segmenterar bara det som jag tror många av oss ser och läser; dagens människor, både vuxna och barn, läser inte. De tittar på serier, spelar Candy Crush, facebookar, twittrar et cetera. Dock, var är escapismen? Var är utmaningarna för intellektet? Jag säger inte att något av ovan är fel. Ej heller att man inte skall göra det. Emellertid, som verksam inom skolvärlden samt som forskare inom lässtrategier och läsningens betydelse för det kognitiva utvecklandet, är jag rädd att människan just nu håller på att bli så "dumifierad" att samtliga antingen skulle kunna få en roll i Luke Wilsons "Idiotrepubliken" eller konkurrera ut Jim Carrey och Jeff Daniels i "Dum Dummare".

Alla har vi våra favoriter som vi ofta återkommer till och detta för att de förmedlar en känsla, ett budskap, en ... "hjälp"(?). Den senaste tiden har jag känt att jag mer och mer har tappat fokus. Inte från jobbet. Ej heller från mina investeringar. Icke heller från mitt bokprojekt. Nej, jag har tappat fokus på "allt"; "livet" (att tillägga är att jag har slarvat med min mindfulness). Jag har under en längre tid gått med känslor tillika frågor kretsande om var jag är, vad jag vill, vad som komma skall och vart jag ska. Sådant gör jag ofta men just denna gång har jag känt en sorts vilsenhet när jag har försökt att besvara samtliga frågor. Bara sådär, likt en blixt från klar himmel, kom jag tidigare i veckan, då jag satt ned och försökte att bli tillfreds med de vilsna känslorna/frågorna, att tänka på en bok som har en hedersplats i min fullsmockade bokhylla.


"Människan är inte annat än summan av sina tankar. Det man tänker det blir man" M. Gandhi

"... är den magiska historien om Santiago, en andalusisk herdepojke, som följer sin dröm om att finna en av världens dyrbaraste skatter. Från sitt hem i Spanien reser han till marknaderna i Tanger och genom Egyptens öken till ett livsavgörande möte med alkemisten. Historien om de skatter som Santiago finner på sin väg lär oss den viktigaste av alla visdomar: att lyssna till sitt hjärta, att förstå tecknen på livets väg och framför allt att följa sina drömmar."

Bokens titel är "Alkemisten" och är skriven av Paulo Coelho, en av de författare jag håller som högst bland övriga mycket duktiga. Jag läste den för första gången när jag gick på gymnasiet och blev helt ställd. Boken handlar om en man som är vilse i livet, som alltid tror att gräset är grönare på andra sidan eller "inte ser skogen för alla träd". Han ger sig ut på en resa, där han tror sig finna en skatt. Väl hemma är han samma person, men han ser livet på ett annat sätt än tidigare. Boken fick mig att ställa frågor; att se inom mig. Den fick mig att ställa frågor som är (o)möjliga att svara på och den gjorde det på ett sådant vackert, lättsamt, pedagogiskt och narrativt sätt att jag aldrig upplevde mig utsatt eller utpekad. Och detta i en tid då mitt liv var lite ostabilt, likt nu, idag, då jag upplever mig vara ofokuserad. Således började jag läsa om den och när du läser detta inlägg har jag redan läst ut den och är, på förhand, säker på att den dels kommer att ha lugnat mig, dels ha givit mig en underbar eskapism.

"När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker som du betraktar" M. Planck

Vid en snabb, likväl mycket intressant, googling fann jag att jag inte är ensam om denna känsla, detta budskap samt denna upplevelse av att ha blivit förtrollad av Coelhos prosa. Boken har översatts till 56 språk och givits ut i 156 länder! Den är en av världens mest sålda och omdiskuterade böcker och när man läser runt på Internet är det många som beskriver den som "livets ordbok". Nu tänker du säkert att alstret är en tegelsten á la Dostojevskij eller Dantes "La Divina Commedia", men hör och häpna; den är enbart 185 sidor. Således är den en underbar bok att läsa non-stop under en helg!

På Coelhos hemsida finns mycket matnyttigt om boken och då jag satt och studerade den fann jag nedanstående lärdomar som många i allmänhet, men en recensent vid Huffington Post i synnerhet, anser förmedlas i boken. 
1. Rädsla är ett större hinder än hindret självt
"Säg till ditt hjärta att rädslan för lidande är värre än lidandet själv. Och att inget hjärta någonsin har lidit när det går på jakt efter sina drömmar, eftersom varje sekund av sökningen är ett andra möte med Gud och med evigheten. "
Varje ny strävan kräver in människan på ett okänt territorium - det är skrämmande. Men med stor risk kommer stor belöning.
2. Det sanna kommer alltid att uthärda alla hinder

"Om det som man finner är gjord av ren materia, kommer det aldrig förstöras/försvinna. Och man kan alltid komma tillbaka. Om det du hade hittat bara var ett ögonblick av en insikt, som en explosion av en stjärna, skulle du inte hitta något när du kommer tillbaka. "
Sanningen kan inte beslöjad av rök och speglar - det kommer alltid att stå fast. När du söker efter "rätt" beslut, kommer det att vara ett som tål tidens tand och vikten av kontroll.
3. Bryt monotonin
"När varje dag är densamma som den nästa beror det på att folk inte inser de goda saker som händer i deras liv varje dag som t.ex. att solen går upp."
Tacksamhet är praxis för att hitta det goda i varje dag. Livet kan lätt bli stillastående, vardagligt och monotont. Dock, det ändras beroende på vad vi väljer att se. Det finns alltid en guldkant, om du letar efter den.
4. Omfamna den nuvarande
"Eftersom du inte bor i antingen mitt förflutna eller min framtid är jag bara intresserad av nuet. Om jag alltid kan koncentrera på det nuvarande, kommer jag att bli en lycklig man. "
Det finns ingen anledning gräva i det förflutna och låta det definiera dig, eller att gå vilse och orolig för framtiden. Fokusera istället på nuet. Då är du i området för möjligheten - hur du samarbetar med nuet kommer att styra ditt liv.
5. Din framgång har en krusningseffekt
"Det är vad alkemister gör. De visar att när vi strävar efter att bli bättre än vad vi är,  blir allt omkring oss bättre också. "
Tillväxt, förändring och utveckling är vävt in i tyget av verkligheten. Att bli en bättre version av dig själv skapar en dominoeffekt som gynnar allt  och alla omkring dig: din livsstil, din familj, dina vänner.
6. Ta beslutet
"När någon gör ett beslut dyker han ned i en stark ström som kommer att föra honom till platser som han inte ens hade drömt om när han först fattade beslutet."' Det är lätt att bli överväldigad av de okända och mer fina detaljerna i dina drömmar. Ageranden och resultat kommer att strömma ut om du har tillförsikt och tillit för ditt beslutsfattande; sitter du kvar på staketet kommer du ingenstans.
7. Var orealistiskt
"Jag ser världen i termer av vad jag skulle vilja se hända, inte vad som verkligen sker."
Några av de största uppfinningar skulle inte ha hänt om människor hade valt att acceptera världen som den är. Stora framgångar och innovationer börja med ett tänkesätt som ignorerar det omöjliga.
8. Oavsett hur många gånger du faller - res dig upp!
"Hemligheten med livet är att falla sju gånger och att gå upp åtta gånger."
Åttonde gången kan vara ditt genombrott. Är så ej fallet kommer kanske den nionde att bli det. Det finns inget alternativ! 
9. Fokusera på din egen resa
"Om någon inte är som andra vill att denne skall vara, blir de andra arga och besvikna. Alla verkar ha en klar uppfattning om hur andra människor ska leva sina liv, men ingen otäcks ha det om sitt eget liv"
Det är lätt att påverkas av andra, men du kommer att bli olycklig om du lever någon annans liv. Det är inget fel med att ta råd och lära av andra, men se till att det ligger i linje med dina önskemål och passioner.
10. Agera!
"Det finns bara ett sätt att lära sig. Det är genom handling. "
Du kan studera, läsa och lyssna tills du blir blå i ansiktet, men hela upplevelsen är när du vidtar åtgärder och låt er gummit möta vägen. När du är klar; sikta och tryck på avtryckaren.Att känna en sorts vilsenhet, ett ofokus, tror jag är sunt och bra. Människan är ett reflekterande och outgrundligt väsen som inte skall jämföras med maskiner e.d. Likväl är vi inte mer än just människor, ett flockdjur, och som dessa behöver vi ständigt, ibland ofta, ibland sällan, mycket hjälp och stöd. Annat vore konstigt. Arthur och Ford hade sin guide, Dante sin Vergilius och jag har min Coelho. Har du någon ciceron och, i sådana fall; vad/vem/vilket?4 kommentarer:

 1. Jag tror inte man skall vara orolig för läsförmågan och skolresultaten för "dagens ungdom".

  Det som händer är bara att det blir något färre personer som utvecklar sitt intellekt (och sin kognitiva förmåga?).
  Vi går tillbaka i tiden (till antiken? till 1600-talet?) mot en tid med färre självständigt tänkande individer.

  Man får ta ett eget ansvar för sin (och sina barns!) intellektuella utveckling. Svårare är det inte.

  Besser

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Besser och tack för din kommentar!

   ...och då står vi i ett elitsamhälle där de med (likvida) medel är de som kan gynna sig själva och sin avkomma. Vi går ifrån ett samhälle där alla bereds samma möjligheter. Kanske är det dömt att bli så? Jag hoppas innerligt att så ej blir fallet men om vi inte göra något åt det elitsamhälle som, tyvärr, håller på att växa fram i Sverige kommer vi mer och mer att bli som USA. Tänkt dig att bedöva betala 100k e.d. för att föda; 50k för en bruten arm etc.

   Ytterligare en nackadel som jag ser är att det är fler ungdomar i dåliga livssituationer som skaffar baran "bara för att" eller för att "rädda sitt förhållande". Jag har själv en ytlig bekant som är född 1989, har tre barna med tre olika f.d. flickvänner. Idag lever han på socialen och det han kan erbjuda sina barn är ej mkt förutom ren kärlek. Skall inte dessa barn kunna erbjudas samma möjligheter som valfritt "solsidabarn"?

   Jag hoppas du förstår mitt resonemang.

   Tack för ditt besök!

   /Sofokles

   Radera
  2. Skillnaden är vad vi önskar att framtidens samhälle utvecklas till och hur samhället verkligen kommer att utvecklas. Du bör inte dra förhastade slutsatser om hur jag helst skulle se framtidens samhälle.

   Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet gäller även samhällsutvecklingen, men om du kan styra om samhället i rätt riktning så önskar jag dig både framgång och lycka till.

   Besser

   Radera
 2. Jag ber om ursäkt om mitt kommentar framstod som någon sorts form av kritik e.d., det var ej min mening.

  Dock, när du skriver: "Man får ta ett eget ansvar för sin (och sina barns!) intellektuella utveckling. Svårare är det inte." så hamnar vi i den issten om huruvida de med mindre intellekt skall lyckas med detta?

  Jag hoppas du förstår hur jag reflekterar och jag välkomnar denna diskussion, då jag finner dig givande att diskutera med!

  /Sofokles

  SvaraRadera