fredag 31 augusti 2018

Intervju med en av de mest anonyma


"Hello world, again!". Med dessa ord kom dagens svarande att anmäla sin återkomst till bloggosfären i augusti 2017. Sedan dess har han bidragit med djupa och insiktsfulla inlägg, men även analyser. Dessa har ej varit på servettnivå, utan har varit djupa, insiktsfulla och uttömmande, något som av undertecknad har kommit att uppskattas.

Föga är känt om denne bloggare och en presentation låter sig inte så lätteligen att göras och således är jag överlämnad till att utgå från mina intryck. Ni kommer nedan att få lära känna en extremt ödmjuk, jordnära och trevlig man. Denne har varit med i såväl upp- som nedgångar och vet hur det är att uppleva dessa cykler. Min uppfattning är att han har alla pommes på tallriken och mer därtill, vilket bland annat framkommer i diskussioner, men även genom att få se hur hans innehav har utvecklats. Under tiden som denna intervju ägde rum kände jag mer och mer om att detta är en mycket intressant person och jag hoppas att ni kommer att känna detsamma efter att ha läst intervjun. 

För att inte bli långrandig, vilket är ett av mina stora problem, gör jag det enkelt: mina damer och herrar: Phantas!


Länk till twitterprofil
Du köpte dina första aktier 1997, har gjort kursresor på +500 %, upplevt it-bubblan samt Lehman-kraschen, två krascher som vi skall återkomma till. Emellertid, om vi först skall fokusera på dig; du hade en blogg 2015 - 2017 och gjorde sedan ett kort uppehåll för att komma tillbaka på din nya sådana. Sällan har vi läsare fått läsa något om dig, dina historik och vem Phantas är, egentligen. Skulle du kortfattat kunna presentera dig utan att ge avkall på din anonymitet? Hur gammal är du? Utbildning? Jobb? Gift? Var 1997 ditt första år med aktier?

Jag är 35+, har sambo samt en gemensam dotter. Har en master i Industriell Ekonomi från KTH och efter studierna har jag arbetat med implementation av affärssystem mot såväl svenska som utländska företag. Jag kände dock att jag inte brann för mitt arbete och jag valde istället att slänga mig ut på djupt vatten och arbeta för mig själv som investerare på heltid vilket var och är min passion.

Aktieintresset startade redan i tonåren någon gång runt gymnasietiden när en polare introducerade mig för börsen. Till en början var min ”briljanta” taktiken att köpa aktier direkt från vinnarlistan på Text-TV; Fingerprint, Framtidsfabriken, ICON Medialab, Softronic, Cybercom, ENEA alla dessa gjorde jag flera hundra procent på och jag kände att det var lätt att tjäna pengar. Sen kom dag då det small och IT-kraschen var ett faktum. Jag blev bränd och de flesta pengar jag hade gick upp i rök.

Du är inte likt många andra i bloggosfären, utan fokuserar på både stort och litet, svenskt som utländskt – hur kommer detta sig? Vilka förtjänster, men också risker, ser du med detta förfarande?

Många investerare sätter upp regler för vilka typ av bolag de ska investera i och de har dessutom checklistor med krav som måste uppfyllas. Jag försöker i största möjliga mån att inte begränsa mig till vilka bolag jag får köpa och mina checklistor är aldrig absolut krav utan fungerar endast som påminnelse för vad jag ska undersöka, det är alltid den samlade bilden som avgör.

Hur går det till då du analyserar ett bolag. Ponera att du har hittat ett intressant bolag, X - hur går du tillväga och har du en speciell ordning i din analyseringsfas? Finns det några aspekter som väger tyngre än andra, dvs. Vissa nyckeltal som är viktigare än andra eller att det är mer viktigt med att bolaget ”ligger rätt i tiden” eller att ”pilotskolan” gäller?

Det roligast som finns är när man dyker på ett riktigt spännande bolag som går under radarn. Rutinerna kan se ut på olika sätt beroende på vilken typ av bolag det är. De bolag som tar längst tid att analysera är oftast biotechbolag och det är även där jag lägger den mesta del av min tid. Inom biotech är det mesta kattguld och här har jag faktiskt en biotechchecklista som bolaget måste uppfylla för att jag ska anse det vara värt att titta vidare på bolaget.

Om biotechbolaget klarar sig igenom checklistan handlar det först om att få förståelse för det område som det aktuella biotechbolaget arbetar inom. Ett exempel är Hansa Medical, där jag startade det med att läsa en grundkursbok i immunologi från läkarlinjen, vilket gav mig förutsättningar för att kunna analysera bolaget. På liknande sätt gjorde jag med Wilson Therapeutics, Oncopeptides och nu senast med Sedana Medical. Oftast rör det sig om att jag vill ta en större position då jag lägger såhär mycket tid. Ska jag t.ex. investera i Amazon, eller varför inte Mercadolibre (Latinamerikas Amazon) behöver jag inte lägga ner lika mycket tid.


"[...]gissningsvis rör det sig om åtminstone ett par hundra timmar per bolag[...]"

Även om detta borde vara en sorts ”legio” innan man investerar är det nog få som lägger ned en sådan mycket tid likt du. Hur mycket tid tror du att du lade ned på Wilson Therapeutics? Oncopeptides? Sedana Medical? Som ett tillägg i frågan – känner du någon gång under inläsningsprocessen att du kanske ”gör en höna av en fjäder” och tvekar dels på dig själv och din förmåga att klara av att förstå och sedan tolka, dels att de bolag som du läser om kanske kommer att gå bra, men inte lika bra att arbetet känns befogat?

Svårt att uppskatta hur lång tid analysarbetet tar, gissningsvis rör det sig om åtminstone ett par hundra timmar per bolag. Tiden som jag lägger ner korrelerar med hur pass tålig jag är för volatilitet i aktien. Om jag kan mitt innehav bättre än den stora massan har jag mindre problem med att hantera volatilitet dessutom ökar chansen att jag hinner sälja före marknaden om jag märker att storyn ändras.

Jag tvekar dock hela tiden på min förmåga, och den största fienden för bra avkastning på börsen är garanterat mig själv.

Varför kom det att bli nuvarande investeringsstrategi tillika filosofi och ej någon annan strategi för dig?

Jag är inte alls säker på att jag kommer behålla min nuvarande strategi. Genom åren har jag prövat igenom olika strategier och det återstår att se om jag fortsätter på samma linje.


"[...]att jag har lidit av konfirmeringsbias[...]"

Du säger att du har haft flera. Vad är orsaken/orsakerna till att du bytte? Gick det dåligt, eller var det mer ”mindre bra”? Om du jämför de ”gamla strategierna” med din nuvarande – vad har de gjort för att du är en bättre investerare idag?

Dels så tror jag att de flesta investerare går igenom olika strategier för att hitta vad som passar för just en själv bäst. Sen tror jag att de som lyckas bäst på börsen är de som är bäst på att anpassa sin strategi utefter vilket klimat som råder. T.ex. under de senaste åren har det lönat sig mycket att satsa på högvärderade snabbväxare men när konjunkturen vänder är det kanske mer stabila utdelningsbolag med nettokassa som klarar sig bäst.

Vilka är dina främsta tillika sämsta egenskaper som investerare? Skulle du kunna exemplifiera med något/några konkreta innehav/före detta innehav?

Min bästa egenskap är nog att jag älskar aktier och tycker att det är förbaskat roligt. Tycker man någonting är roligt finns goda förutsättningar för att lyckas och bli duktig.

Mina sämsta egenskaper har historiskt varit att jag är för otålig, att jag inte rider mina vinnare samt att jag har lidit av konfirmeringsbias. Jag hoppas att jag är bättre idag men det återstår att bevisas.

Hur försöker du att bli bättre på dina svagheter i allmänhet, men din konfirmationsbias i synnerhet? Upplever du dig fullt medveten om psykets fällor, eller går du med övertygelsen att du mer ofta än sällan bedrar dig själv?

Just nu läser jag mycket aktiepsykologiböcker för att få ett teoretiskt ramverk att förhålla mig till. Förhoppningsvis är det lättare att se objektivt på olika situationer om man har teorin med sig.

Vad krävs för att bli en bra investerare?

Jag tror alla som försöker kan bli bra investerare så länge man inhämtar kunskap samt lär sig hantera den där jobbiga magkänslan som kan uppstå när portföljen börjar röra sig i fel riktning.

För cirka 1,5 år sedan intervjuade jag ett flertal andra bloggare, då vissa sade sig lägga cirka 1 timma/dag på att läsa om börsen och sina innehav. Warren Buffet trumfar dessa med sex timmar per dag. Hur mycket tid lägger du i snitt och vilka kanaler/informationssidor använder du dig av?

Det går väldigt mycket i perioder. Under den gånga sommaren har jag inte ens kollat på börsen, utan nöjt mig med att läsa några aktieböcker. I andra perioder kan jag ibland lägga ner nästan all min vakna tid, speciellt om jag hittar något nytt intressant bolag som jag vill analysera.

Måste man läsa böcker om investeringar för att bli en bra investerare? Klarar man sig inte på att ”hänga med” i bloggosfären och läsa duktiga analytikers analyser?

Jag tror man ökar chanserna för att bli en bra investerare om man faktiskt läser böcker. Man behöver få en bra och bred grund att stå på för att man som investerare ska kunna fatta rationella beslut på den inte alltid så rationella marknaden.

Intressant svar, då detta skiljer sig från många andra som säger det motsatta. Kan du ge tips på ett par böcker som du anser att man som investerare bör ha läst och varför?

Här ska man ju helst nämna några udda böcker men om det ska vara ett par böcker som man bör ha läst så måste jag nämna de uppenbara klassikerna, ”One up on Wall Street” och ”The Most Important Thing Illuminated”. Men för att knyta an till psykologin som vi talade om tidigare så tycker jag att den senaste boken jag läste ”the Disciplined Trader” av Mark Douglas vara bra.Det finns många nybörjare men också många erfarna bland oss. Vilka tips skulle du vilja ge de sistnämnda?

Jag tror många erfarna investerare underskattar vikten av att förstå aktiepsykologi och jag tror de flesta har mycket att tjäna på att ta in kunskap och förstå teorin bakom varför man känner och agerar som man gör i vissa givna situationer.

Vad är det som driver dig med dina investeringar? Är det en jakt på ”ekonomisk frihet”, som för övrigt tycks vara den allmänt gällande inom bloggosfären?

Jag undrar ibland om man någonsin kommer känna sig helt ekonomiskt fri. Man vill alltid ha det där lite dyrare boendet eller den där lite dyrare bilen eller varför inte en egen söderhavsö. Jag tror alltid man kommer sträva efter att få det lite bättre ställt och att man aldrig riktigt helt kommer känna sig ekonomiskt fri.

Du berättar att du idag lever på din portfölj. Vissa av dem som har ”stämplat ut” lever på omkostnader som är under det som gemene man har. Detta är av dem självvalt och skall respekteras. Hur känner du kring din nuvarande kostnadsnivå i förhållande till det ”begränsade” kassaflöde du har av din portfölj? Lever du precis som du och din familj vill, eller måste ni skära lite i era omkostnader för att få livet att gå runt? Hur resonerade ni kring detta innan ni tog beslutet att du skulle lämna ditt jobb och har dessa resonemang ändrats fram till idag?

Jag ser inte mitt kassaflöde som mer begränsat än när jag arbetade. Skillnaden är nog bara att kassaflödet blir ojämnare nu än tidigare. I familjen gör vi inte avkall på något, snarare tvärtom. Hade jag känt att jag behövt göra avkall på massa saker hade jag aldrig valt att gå den väg jag gjort. Sen får vi se hur framtiden ser ut, bara för att jag lever på min avkastning just nu innebär inte nödvändigtvis att jag kommer fortsätta så för alltid.

Belåning. Det finns de som förespråkar detta och de som gör det motsatta. Är du belånad? Varför/Varför inte?

Här kommer psykologin in igen, tveksamt om jag skulle klara av magkänslan om/när portföljen dyker om jag har belåning. Skulle känna väldigt olustigt om samtalet från börsmäklaren närmar sig.

"[...]Mercadolibre är störst i samtliga strategiskt viktiga länder i Latinamerika[...]"

Det finns en del twitterprofiler och bloggare som ibland får kritik för att de inte visar sin portfölj och sina transaktioner med skärmdumpar - hur ställer du dig till detta?

Jag har en medveten strategi att inte visa min portfölj då jag ibland snabbt vill kunna kliva ur eller i en position utan att behöva förklara mig för marknaden.

Jag vill tacka dig, Phantas, för att du tog dig tid med denna intervju och att jag, men även läsarna, har fått lära känna dig bättre och skapat oss en tydligare bild av dig. Som en sista fråga vill jag be dig välja ut tre bolag som du tror kommer att vara vinnarna framför övriga på 5-10 års sikt. Dessa bolag behöver inte vara några som du själv, just nu, äger.

Tack själv för att du intervjuade mig och tack för utmärkta frågor. Oj tre bolag…

Mercadolibre, som är Latinmerikas motsvarighet till Amazon. De är den marknadsledande plattformen i alla Latinamerikanska länder och nätverkseffekten skapar bredare och bredare vallgrav för varje dag som går. Dessutom är de snabbfotade och kopierar allt som Amazon, Ebay och Alibaba gör och applicerar detta på sin plattform och kontinent.

Sedana Medical, som eventuellt är på väg att revolutionera sedering (sövning) inom intensivvården. Bolaget har en unik produkt där du sövs genom inandning av ett speciellt läkemedel istället för att läkemedel ges intravenöst. Detta har många fördelar jämfört med de alternativ som finns idag och på bolagets testmarknad i Tyskland är det redan över 500 kliniker som använder produkten regelbundet detta trots att det är off-label. En registreringsstudie pågår för att få produkten godkänd i hela Europa, och planer för USA-marknaden pågår också.

Fortnox, precis som i fallet med Mercadolibre har Fortnox vallgrav då de har nästan alla småföretagare knutna till sitt affärssystem i molnet. Dessutom använder alla stora redovisningsbyråer affärssystemet och det går i princip inte för andra konkurrenter att slå sig in på den svenska marknaden. Värderingen är idag utmanande men på 5-10 års sikt finns det uppsida.

Gha... jag sa ju att det skulle vara sista frågan, men... Mercadolibre är, som du säger, ett fint bolag, men... nu måste jag fråga dig. Klarar de av att vara Sydamerikas Amazon när väl det ”riktiga” Amazon bestämmer sig för att satsa? Är Mercadolibres vallgrav tillräckligt djup? Jag förstår att ingen kan veta detta, men om du vill och kan; vad är dina tankar? Det upplevs att så fort man nämner Amazon så rygar alla och envar undan likt valfri trollkarl i Harry Potter då namnet ”Voldermort” nämns.


Mercadolibre är störst i samtliga strategiskt viktiga länder i Latinamerika, såsom Mexiko, Brasilien, Argentina. Amazon finns närvarande och satsar stort i bl.a. Mexiko men senaste jag kollade på detta var Mercadolibre ca 4-5 gånger större. Jag tror att det blir lite vinnaren tar allt. För att dra en parallell till Sverige och till Blocket så har dom i princip monopol på begagnatmarknaden på bilar, Hemnet har monopol på bostadsmarknaden. Alla köpare och säljare finns redan samlade på ett och samma ställe. Det är alltså nästan omöjligt för en konkurrent att försöka ändra på sådant. Många har försökt att peta ner Blocket och Hemnet men ingen lyckas. Samma sak tror jag gäller för Mercadolibre i Latinamerika.

3 kommentarer:

 1. Denne Phantas är väl som folk är mest. En helt vanlig investerare. Egenskaper som otålig, och inte kunna rida sina vinnare är mycket vanliga. Själv arbetar jag med dessa svagheter konstant, och kommer så att få göra tills den dagen jag dör.

  Phantas förlorade en massa pengar på dessa IT-bolag. Här är han i mycket gott sällskap. Konfirmeringsbias? Alla lider av det när man får tag i en aktie som stiger snabbt. En uppburen bloggare skriver om spelbolag. Vad är sannolikheten för att han plötsligt skulle skriva. Jag gjorde en felbedömning här! Svar: Ingen alls.

  Man hör ofta att någon lägger ner ca 1 timme om dagen på börsen. Det tror jag säkert att många gör. Fast den tiden ägnar man inte åt att öka sina kunskaper om de bolag man äger. All tid går åt till att stirra på kursnoteringar, och leta efter tips här, och där, och känna på sig en massa saker om ditten och datten som inte har den minsta bäring på investeringssituationen.

  Mvh

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. God lördag bästa herr Lars.

   Visdomsord!
   "Man hör ofta att någon lägger ner ca 1 timme om dagen på börsen. Det tror jag säkert att många gör. Fast den tiden ägnar man inte åt att öka sina kunskaper om de bolag man äger. All tid går åt till att stirra på kursnoteringar, och leta efter tips här, och där, och känna på sig en massa saker om ditten och datten som inte har den minsta bäring på investeringssituationen."

   Här tror jag att du är spot on. Undertecknad vet med sig att han tillhör denna skara, om än i något mindre grad sedan 1-2 år tillbaka, men inte fullt ut och detta är jag tveksam till om jag någonsin kommer att komma ifrån.

   Likt alltid förgyller du bloggens existens med dina träffande kommentarer!

   Allt gott!

   /Sofokles

   Radera
 2. Tack för en trevlig och bra intervju med bra frågor.

  Precis som Lars skriver så är vi människor inte speciellt olika varandra och de problem som jag upplever är troligtvis något som de flesta andra också tampas med.

  Därför är det så perfekt att det finns teorier som förklarar varför allting förhåller sig som det gör :-)

  SvaraRadera