fredag 3 augusti 2018

Wig Wam BAM


Förlåt, men... det var öppet mål.

Jag har tidigare diskuterat Brookfield Renewable Partners och nu är det dags för Brookfield Asset Management (BAM). Efter att ha läst flera artiklar är min samlade uppfattning att bolaget erbjuder investerare, främst långsiktiga med ett stort "L", stabila tillika ökande intäkter och utdelningstillväxt samt potentialen att generera avkastning på marknaden under en lång sikt. Likt i alla bolag finns en nedsida, men bolaget är starkt och har en minst lika stark vallgrav i form av både ett kraftigt kassaflöde och en stor kassa. Sedan vill jag även hävda att bolagets VD, Bruce Flatt, kan adderas till denna, vilket kommer att framkomma längre ned i texten.

Att använda detta bolag istället för en kanadensiskt eller, för den delen, (värld)indexfond är något som investerare bör överväga, eftersom bolaget historiskt har visat att de inte bara spöar skiten ur index och inflationen, utan även korrektioner och lågkonjunkturer. Jisses, med ovan framläggning bör jag kunna sälja ostkrokar till envar vänsterpartist likt smör i solsken. Finns det en sanning bakom orden?


Vilka är Brookfield Asset Management?
Brookfield Asset Management är en ledande global alternativförvaltare och en av de största investerarna i fasta tillgångar i världen. Bolagets investeringsfokus är på fastigheter, förnyelsebar energi, infrastruktur och kapitalandelar. Deras mål är att skapa attraktiva långsiktiga riskjusterade avkastningar till fördel för deras kunder och aktieägare.

BAM hanterar en rad offentliga och privata investeringsprodukter och tjänster för institutionella och detaljhandelskunder. De tjänar/får kapitalförvaltningsinkomster för att göra det och anpassa bolagets intressen till sina kunders dito genom att investera tillsammans med dem. BAM har en exceptionellt stark balansräkning, med över 30 miljarder dollar investerat kapital, främst i deras fyra noterade partnerskap: Brookfield Property Partners, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners och Brookfield Business Partners. Denna tillgång till storskaligt kapital gör att bolaget kan göra investeringar i stora, och de "främsta", tillgångar över geografiska områden och tillgångsklasser som få andra managementbolag kan göra. För en mer övergripande samt kort genomgång om dessa olika delar rekommenderas Dividendearner.com

Lägg till bildtextVarför investera i BAM?
En stor orsak till att investera i BAM är bolagets A-kreditbetyg och de stabila utsikter från b.la. Standard & Poor's som spås i den erkända kaffesumpen (s. 23 i BAM:s Annual Information Form). Denna elitklassificering återspeglar BAM:s konservativa investeringsstrategi när det gäller att förvärva och driva sina underliggande företag, vilket marknaden gång på gång har kommit att prisa dem för. Det är inte för inte som jag anser att de bör klassas som Kanadas (världens?) svar på Berkshire. De må kanske ej ha en Buffett, men de har beridna poliser, hälften av alla världens isbjörnar med mera. Dessutom har de Bruce Flatt, 2017 års VD enligt The Globe och Mail. Ytterligare ett "bevis" för deras likhet, men främst förträfflighet, är att de finns i Spiltan Globalfond Investmentbolag med en andel om cirka 6,1 procent, vilket enbart överträffas av Berkshire (Markel Corp. och Fairfax Financial Holding har även de 6,1 procent och intar således andraplatsen tillsammans med nämnda BAM).

BAM investerar normalt endast i högkvalitativa motparter i nationer vilka har en visad historik som visar respekt för utländska aktörer med privat kapital. Vidare fokuserar bolaget på förvärvande av fasta tillgångar som köper/säljer med en stor säkerhetsmarginal. Som en slutgiltig säkring mot nedsidan finansierar BAM projekten med icke-utnyttjande tillgångsskulder och likviderar likvida investeringar när risken för en nedsida blir betydande. Detta gör de oavsett om värderingar blir för höga eller en ökad geopolitisk risk förekommer. 


Bruce Flatt - CEO på Brookfield Asset Management

I intervjuer samt i deras strategi som skisseras i  årsredovisningarna betonar ledningen, med VD Bruce Flatt i spetsen, upprepade gånger sitt fokus på att begränsa nedsidan i stället för att ta hög risk för att jaga uppåt. Detta är något som jag uppskattar och det märks att de kan sin Marks, vars "The Most Important Thing" bör ses som en bibel för investerare som anser sig ha problem med att fokusera på risker och nedsida kontra dess antonym. Ännu en gång vill jag lyfta fram podden Market Makers, som denna sommar har fyra specialavsnitt om kända investerare, varav ett handlar om nämnda Marks. Det är cirka 30 minuter långt och här får du en mycket bra presentation om personen samt hans filosofi.

Utöver sin defensiva affärsmodell har BAM också en Karl-Alfred-stark balansräkning. Först och främst ger den enorma omfattningen på cirka 250 miljarder dollar tillgång till en enorm mängd kapital till mycket attraktiva kostnader. Dessutom är bolagets skulder och dess löptider noggrant kontrollerade. Den genomsnittliga löptiden är 11 år och mindre än 0,75 miljarder kronor senast anno 2021. Dessa faktorer kombinerar för att ge bolaget en betydande likviditet; 4,7 miljarder bolagslikviditet och 27,2 miljarder i dotterbolagens likviditet per 1 januari 2018. Detta gör det mycket lätt för bolaget att ta sig an de ekonomiska skyldigheter som kommer med att äga/styra samtidigt som man fortsätter att opportunistiskt driva tillväxtmöjligheter. Denna likviditet torde förbättras då bolaget just nu saktar ned förvärvstillväxten för att istället bygga upp torrt krut för en mer attraktiv förvärvsmiljö, eftersom värderingar på världens mer utvecklade marknader har nått ganska höga nivåer. Samma tankesätt kan ses hos de svenska investmentbolagen, varav en majoritet nämnde detta i sina årsredovisningar för räkenskapsåret 2017. Värt att notera för sig själv är att själv kanske ta detta i beaktande(?).


Källa: 4 traders
Brookfield Asset Management har också en mycket bred och djup vallgrav från sin väldiga operationella position samt tillgång till kapital, växande global närvaro och överlägsna drifts- och värdeförbättringsmöjligheter, vilka ger bolaget mycket hållbara kassaflöden från sina kärninnehav i fastigheter, energi och infrastruktur. Som en av de få stora aktörerna inom internationell infrastruktur  har BAM betydande inflytningsbarriärer, som bara växer i takt med att storleken ökar. Vidare bidrar företaget till att isolera sina kassaflöden från lågkonjunkturrisken genom att fokusera på att förvärva framträdande investeringsobjekt, som för tillfället är icke önskvärda av mr. market samtidigt som de lönsamma kapitalförvaltningsavgifterna på över 125 miljarder dollar av det avgiftsbärande kapitalet fortsätter att rulla in oavsett underliggande affärsvolatilitet. Jag skriver det igen: 125 miljarder! 

Slutligen, som om ovan inte var nog, använder BAM och dess underordnade affärssamarbeten betydande valutasäkringar för att minimera geopolitiska och makroekonomiska risker för sina kassaflöden. Detta är att se både som en nack- som fördel, men min åsikt är att hellre veta och räkna på detta (dvs. ha en sorts "kontroll") än att gå ovetandes.

Med en sådan stark balansräkning och stor, högkvalitativ, moderniserad och diversifierad tillgångsbas med starka värdetillägg därtill operativa möjligheter, framstår BAM nästan lika "säkert" som Berkshire Hathaway, om inte en indexfond. Emellertid bör nog diskuterade bolag ha mer robusta tillväxtutsikter.

Utdelningsjägare kanske ryggar undan då de ser att bolaget "bara" har en direktavkastning på ca 1,5 %, men jag är av uppfattningen att bolagets stabila kassa, dess förhållandevis låga utdelningsandel (ca 50 %) samt dess historik att själva skapa mervärde till sina delägare väger över. Sedan har de en fin utdelningshistorik, som över tid, om än i modest takt, är i stigande trend. Utöver detta bör det tas i beaktande att bolaget har genomfört 7 splittar, vilket är en förklaring till att deras aktiekurs ibland ser ut att ha underpresterat jämfört med S&P 500 eller/och DJ World index.


Källa: Avanza
BAM tillkom anno 2007 på Avanzas sida, därav det "startdatumet"

Beträffande utdelning och utdelningstillväxt har den, som ovan kommunicerats, varit i en stigande trend, sett i ett längre perspektiv. Det skall tilläggas att den vid ett flertal år varit densamma, men de senaste fem åren har den höjts och om detta är ett mönster som är här för att stanna låter jag vara osagt, men jag tror att detta är en sanning, då bolaget har en enorm kassa och starka kassaflöden. Sedan skall det tilläggas att utdelning ej är "allt", utan kan ledningen förränta pengarna bättre än jag, även om jag uppskattar att själv få bestämma, klagar jag inte. På ett, tre och fem års historik är utdelningstillväxten 9,9 %, 9,8 % och 8,4 %.

Tillväxt
BAM har upplevt en robust och vad som verkar vara nästan exponentiell tillväxt sedan Bruce Flatt, som VD, fattade tag kring ratten på denna sköldpadda strax efter tusenårsskiftet:


Källa: Ycharts

Året efter Flatts tillträdande ökade det avgiftsbärande kapitalet med 12 %, det avgiftsrelaterade resultatet med 56 %, årsavgifterna och målsökningen med 20 % och fondens verksamhet med 34 %. Som om detta inte var nog ökade tillgängliga kontanter för distribution med hela 53 %. Av det operativa kassaflödet från den operativa verksamheten (släpande tolv månader) om cirka  4,3 miljarder dollar kom nästan 30 % av kapitalförvaltningsavgifterna. Med den nuvarande tillväxttakten för dessa intäkter på över 50 % och ledningens förmåga att förränta sina tillgångar, växer sig bolaget bara starkare och starkare med sin storlek och ökande globala skala. 


Förutom de 4,3 miljarder dollar från det operativa kassaflödet har BAM också tjänat 1 miljard dollar i orealiserade nettobärande räntor i prestationsavgifter för privata investeringsfonder. Även om dessa bör fortsätta växa, och så småningom vara tillgängliga som fria kassaflöden, när fonderna väl är mogna, är de utsatta för mer oförutsägbara marknadskrafter som fluktuerar över tiden. Ledningen är övertygad om att de kan fördubbla sin verksamhet på 5 år (15 % CAGR), även med sitt mer konservativa tillvägagångssätt för förvärv och något svalare marknadsutsikter. Om marknaden fortsätter att vara i den nuvarande "hause" som vi har, kan BAM mycket troligt uppnå +20 % CAGR under denna tidsperiod.

På lång sikt har BAM ett utgångsläge som är lika svårt att föreställa sig som att Ulla Andersson skulle välja att lämna tillbaka alla ostkrokar som hon har norpat (i sig). Med stora investeringar i Brasiliens utvecklingsekonomi och etablering av fotfäste för framtida tillväxt i de stora asiatiska jättarna, såsom Indien och Kina, är BAM väl positionerad för att dra nytta av de allvarliga infrastrukturbristerna på dessa marknader såväl i industriländer som Förenta staterna, som, med Mr Donald Duck... förlåt, Trump, har börjat placera ett förnyat politiskt fokus på återställande av åldrande infrastruktur. Med tanke på BAM:s operativa kapacitet, tillsammans med global skala och relationer, kommer bolaget att vara vid eller nära fronten för de största och bästa infrastrukturavtalen som är tillgängliga i den närmaste framtiden. En extra edge som BAM åtnjuter är dess uppdelning i partnerskap, var och en med sin speciella fokus och ledning (se presentation tidigare i detta inlägg). Vart och ett av dessa partnerskapshuvudmän kan, genom och via regelbunden kommunikation med varandra och CEO, Bruce Flatt, utnyttja omfattningen och kollektiva kunskaper och anslutningar för hela Brookfield-organisationen samtidigt som de använder en effektiv arbetsfördelning genom sin specialiserade och fokuserade uppmärksamhet på de egna områdena. Detta gör det möjligt för BAM att njuta av det bästa av båda världar som kommer från att kombinera storlek och skala med specialiserad operativ excellens.


Medan stora konglomerat, som Berkshire, finner det alltmer utmanande att distribuera sina stora kassakistor på ett alfa-genererande sätt inom sin kompetenskrets, har BAM potentialen att betydligt överträffa utan att lämna sin kompetenskrets, då denna täcker allt och inget!

Värdering
BAM har, väsentligt skall tilläggas, överträffat både Berkshire och S&P 500 under Bruce Flatt-eran. Att tillägga till detta är att bolaget inte hade samma fina och stabila ställning som idag då Flatt tog över rodret, vilket syns i aktiekursen under 2000-talets inledande år. Emellertid var deras position inte så dålig att de inte hade en stark balansräkning, vilken de kom att utnyttja under krisen våld.

Källa: Ycharts

Idag är, som tidigare nämnts vid ett flertalet gånger, balansräkningen och vallgraven ännu starkare och ledningen tar, att döma av de senaste årens årsrapporter, konkreta åtgärder för att stärka sin position i väntan på att börja återköpa aktier och/eller en lågkonjunktur på marknaden. De låga räntorna gör att pengar fortsätter att söka sig till mer reella tillgångar, såsom infrastruktur, något som Flatt tror kommer fortsätta de närmaste 6-12 månaderna pga. sin konkurrenskraftiga avkastning.Även om stigande kostnader för kapital och byggmaterial kan tyckas vara negativa för tillgångsverksamheten, tjänar det faktiskt som en betydande medvind för en organisation som BAM. För det första, som en konsekvens av kapitalökningar, kommer bolagets låga kapitalkostnad i förhållande till mindre konkurrenter att vara en enda konkurrensfördel för ett hinder för införsel, vilket stärker bolagets vallgrav. Med tanke på att BAM fokuserar på att köpa befintliga kassaflödeaktiva tillgångar, i stället för utvecklingsprojekt, och finansiera dem med en långfristig och fast räntesskuld, samtidigt som man lånar ut till kreditvärdiga hyresgäster med långa löpetider, kommer stigande räntor att få minimal inverkan på deras rörelseresultat under överskådlig framtid. Under tiden kommer de primära negativa effekterna att ses i utvecklingsbranschen, eftersom stigande räntor och materialkostnader kommer att driva upp ersättningskostnaden för befintlig infrastruktur, vilket ytterligare ökar BAMs tillgångsbarriärer för inträde.

En extra sak att komma ihåg är att BAM sysselsätter sina operativa och värdeskapande plattformar för att generera betydande alfa ovanpå sin säkerhetsmarginal, vilket gör att 8-12 % avkastning, som är typisk för dessa fasta tillgångar, till 12-15 % avkastning. När det samlas på lång sikt kan detta leda till ett betydande gap i totalavkastningen (vilket framgår av det faktum att BAM överträffar b.la. S & P 500).
Trots sin starka prestanda handlar BAM fortfarande till en attraktiv värdering: ~ 10x TTM FFO. Medan delar av FFO härrör från engångsvinster, ingår inte vinsten från prestationsavgifterna i bolagets privata investeringsfonder och ledningen kommer fortsättningsvis att generera stark avkastning på sina dispositioner. Vidare finns det enorma upp- och tillväxtmoment i företagets kapitalförvaltning, medan dess investerade kapitalvinster även fortsättningsvis ska ge god tillväxt. Återigen är det viktigt att komma ihåg att mycket av bolagets FFO är fritt kassaflöde, vilket gör det möjligt att ytterligare öka aktieägarens avkastning genom återköp och utdelningstillväx, beroende på vad ledningen bedömer bäst. Dessutom behöver investerare inte frukta en feljustering, eftersom Bruce Flatt också har en stor andel i bolagets aktier och faktiskt är humoristiskt ryktad att överväga att "börja samla på BAM-aktier som en sorts hobby" Och till skillnad från Berkshires vd är Bruce Flatt relativt ung (53 år), vilket bör ses som en enorm fördel för en fortsatt långsiktighet. Jag tror att det som BAM historiskt har presterat är här här för att stanna och fortsätta. Här finns en VD med ett, relativt sätt, stort eget innehav och erkänd kompetens, ett starkt kassaflöde, hög kompetens, stor kassa och en långsiktighet hos ledning. 

Reflektioner
Jag tycker att BAM, med bred marginal, uppfyller de krav som jag har för att klassa dem som defensiva och, med tillägget att allt kan hända men givet nuvarande fakta, "säkra". Jag vill äga bolaget men likt ofta står jag i valet och kvalet om jag bör börja ett månadssparande i bolaget, eller invänta Domedagen, då det handlas till kurser som är i närheten med ATH. Emellertid är det ju det här med pris och värde... och att den där Domedagen, som många har förutspått sedan 2011 års nedgång bröts, mycket väl kan dröja ytterligare en tid. 

Jag tror att BAM, tidigare omskriva Tencent och diverse andra stora bolag, såsom Fairfax och Lg Corporation, kan ge fin avkastning till ren relativt låg risk på en mycket lång sikt. Förvisso kan man göra det enkelt för sig och köpa Spiltan Globalfond Investmentbolag, men jag vill dels ha mer från den asiatiska och afrikanska kontinenten, dels tror jag att BAM kan prestera bättre än nämnda fond.

Har du BAM? Är det ett bolag att äga? Varför/varför inte?

12 kommentarer:

 1. Yo,
  Tack för ett bra och intreessant inlägg om BAM. Jag är likt dig imponerad och attraherad av dem. De gör sin grej mäkta bra. Jag siktar in mig på deras dotterbolag. Äger Bep och spanar även på Infra och Property.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Petrusko och tack för din kommentar!

   BEP är, i stora lag, ett mycket fint bolag. Jag är lite avig till deras höga skuld (vilken förvisso täcks med nuvarande kassaflöde), men visst finns det potential i den gröna energin och bolaget förbli på min bevakningslista.

   Jag har också spanat på de övriga delarna av Brookfield och en tanke är ju att köpa dem separat. På det sättet får du en högre DA, men kanske tappar mer av kursutveckling? Jag har ej räknat på det och hur BAM:s utveckling relativt dess delar har sett ut de senaste 5 10 och 15 åren, men min gissning är att du hade fått mer i ren utdelning av att äga de andra, men mer totalavkastning i BAM. Kanske har jag fel?

   Tack ännu en gång för ditt besök och din kommentar!

   /Sofokles

   Radera
  2. Tjena Sofokles,
   Japp det är delvis därför jag väljer dotterbolagen direkt. Jag får en hög direktavkastning som stiger stadigt över tid. I BAM kommer avkastningen främst i kurstillväxten.

   Mvh petrusko

   Mvh petrusko

   Radera
 2. Då jag är aktieägare i BAM så är jag imponerad av vad de gör. Kommenterade visst bolaget på Lundaluppens blogg när det gäller fastighetsinvesteringar.

  Bolaget står bra med sina fyra ben. Fastigheter, Infrastruktur, Förnybar energi och Private equity.

  BAM är STORA. En stor fördel som jag ser det. We get the phone call when the transaction is up on a certain size because there is only a few people that somebody that wanna do someting can call. Bruce Flatt.

  När det gäller stora affärer får BAM ofta första samtalet. En investering på 10000dollar har växt till 320000 dollar på 20 år. Är man i bloggarens ålder så varför inte en investering?

  Mvh

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lars och tack för ytterligare en bra samt träffande kommentar!

   Även bloggaren har tänk på sin ålder och tidsperspektiv och vid varje reflektion framkommer bara ett svar.

   När det gäller BAM tror jag att de kommer att repetera de senaste 20-30 årens utveckling, eller däromkring.

   Önskar dig allt gott och vill ännu en gång förmedla att min förfrågan (därtill önskan) till en intervju (du har såklart kvar din anonymitet) står kvar! Är du intresserad kan du skicka ett mail till mig via "kontakta mig", så tar vi det därifrån. Vill dock betona att det inte finsn någon som helst press eller stress.

   Önskar dig allt gott och att du inte bara följer börsen 24/7, utan även unnar dig något svalkande i solen:)

   /Sofokles

   Radera
 3. Hej Sofokles, gillar också Brookfield, har BEP och BPY i portföljen. En fråga bara ang Avanzas kurva ovan. Nog räknar väl Avanza om historiska kurser vid splittar?
  Hälsningar, T.
  Ps. länk till Forbes artikel: https://www.forbes.com/sites/antoinegara/2017/05/02/brookfields-bruce-flatt-billionaire-toll-collector-of-the-21st-century/#19a6862f792d

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej ToscanaNext och tack för din kommentar!

   Gällande AVA:s kurva vet jag ej och jag har ej frågat dem, vilket jag skulle ha gjort men det blev en sak för mycket i huvudet;)

   Tack för rätt länk. Det har nu ändrats.

   Allt gott!

   /Sofokles

   Radera
 4. Och nu hyr de kontorsdelen på 666 Fifth Ave. Av Trumps svärson på 99 år. Med förskottsbetalning......låter risky men smart hålla sig väl med Mr Trump antar jag.

  SvaraRadera
 5. Hey
  Enjoyed reading the article above, really explains everything in detail.
  I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post.
  I have been searching for such an informative post for many days.
  Thank you and good luck in the upcoming articles. Also Visit Here!

  SvaraRadera
 6. thanks for this valuable information. We at Zoom property are providing a huge range of commercial and residential properties for rent in UAE. If you are searching for a new home, an investment, a holiday house in UAE villas for rent in Dubai you will find everything on our property website.

  SvaraRadera
 7. Hi,
  If you are looking for real estate assistance SalaarEstate are providing specialized services like a consultancy to help you in making a deal for buying a property in DHA Phase 1, DHA Phase 2 & 5 and DHA Valley. Our Estate agency has an expert team. The team has the utmost capability to cope up with the challenges of real estate with professionalism.

  SvaraRadera
 8. As the world shifts into a more digital-focused direction moving forward, the need for more robust shipping systems paired with equally efficient shipment tracking software will be more essential. Thankfully, these companies have risen up to this modern need and are doing fantastic jobs at it.

  SvaraRadera