söndag 16 januari 2022

Globalindexfond och/eller Investor?

 Jag har uppnått ett par portföljsdelmål långt tidigare jag hade prognostiserat. Ett av dessa var att ha en utdelning norr om X kronor, vilket nåddes redan 2019. Under 2020, då Corona slog världen näst intill sönder och samman, fick jag, likt alla andra, uppleva ett stresstest likt detsamma som europeiska, nordiska och amerikanska banker utsätts för varje år. Då minskade utdelningarna med cirka 35–40 % för mig och summan jag fick hamnade strax under den lägsta utdelningssumma jag har som ”minsta” (del)mål. Ett helt fingerat exempel: om jag har som mål att ha minst 120 000kr/år i utdelningar blev det alltså under 2020 cirka 75 000 kronor utdelat. Visst ”visste” jag att det i många fall inte var bolagen själva som ej förmådde dela ut, utan att de i många fall förhindrades av restriktioner och andra politiska riktlinjer. Dock ändrar det ej faktum; summan var mindre. Hade jag levt ett sorts ”FIRE”-liv då hade jag nödgats att sälja av lite från mina innehav för att uppnå (de fingerande) 10 000kr/månaden. Visst hade detta fungerat, men jag är avig till dessa beslut. Helst vill jag, tills portföljen har vuxit si än större, ha det passiva pengaflöde utdelningar ger (här behöver inte jag ta beslut när/om att ”sälja”, utan bolagen gör det åt mig).

Jag räknar med att min portföljs utdelningar, på totalen, har en utdelningstillväxt på ca 4–5 % per år. Således växer de av sig själva och utan att jag behöver skyffla in mer kol i kaminen… Därtill investerar jag cirka 50 % av allt månadssparande i bolag som delar ut, i såväl högt som lågt direktavkastande (dock mer fokus på sistnämnda). Självklart tas alltid hänsyn till nyckeltal såsom skuld, utdelningsandel et cetera.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig och slapp söndag.

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar