onsdag 7 oktober 2020

Robotar och äldrevård/omsorg - här finns $ att göra?

 Alla har vi hört talas om, sett och hört om hur robotar kommer att ta över allt mer av det arbete som idag utförs av människor. Självklart är detta på såväl gott som ont och jag ämnar inte att dryfta huruvida det är moraliskt och etiskt korrekt, eller inkorrekt, utan enbart att presentera och diskutera marknaden och vilka bolag som kan vara av intresse. Återkommande läsare känne rnog igen dagens tema och då jag diskuterade två intressanta bolag inom robotkirurgi - Intuitive Surgical samt inlägget om Surgical Science.

Just detta inlägg kom till skott efter att jag hade läst diverse artiklar på National Geographic, såsom Could a Robot Care for GrandmaMeet Sophia, the Robot That Looks Almost Human samt US. And Them. I Japan kan vi redan nu läsa hur robotar är verksamma inom äldreomsorgen, där de är med gamla människor som är ensamstående och/eller inte har släktingar/vänner som kan vara där. Detta samt att det saknas sjukvårdare och annan personal inom sjuk- och äldreomsorgen gör att robotar ses som ett bra substitut, även om det såklart ifrågasätts som om det är ”bra”, för vilka känslor har en robot och vilka känslor kan en människa ha för denna?


Läs vidare på Trade Venue via denna länk.

Trevlig dag!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar