tisdag 2 mars 2021

Arbetande pensionärer – en ”säker” investering?

 Såväl jag som många andra har skrivit om AB Sverige och den kris som landet befinner sig i. Är det inte gängkriminalitet, är det fondbedrägerier (Falcon Funds, Allra Fonder m.fl) och om dessa exempel inte är nog för att få dig upprörd kan nämnas en välfärd som tyvärr blir sämre och sämre för varje år. Låt oss undvika att diskutera om vems felet är, eller som Monty Pyton säger; ”Let’s not argue about who killed who”, för det kommer sluta med att vi är tillbaka till 1932, då Per Albin Hanson kom att bilda en socialdemokratisk regering efter ”kohandeln” med Bondeförbundet (nuvarande Centerpartiet, som än idag verkligen gör namn för just ”kohandel”…).

En åldrande befolkning och ett pensionssystem som är en rest från en förlegad tid har skapat en stor skara pensionärer som enbart får ut en summa knappt över existensminimum. Dagens fattigpensionärer är stora förlorare och även om de själva bär ett visst eget ansvar kan det med fog hävdas att de har blivit lurade av staten; den stat som dels inte uppmärksammat om, uppmuntrat och pushat för ett ökat eget sparande, dels inte varit tydliga och transparenta om vilka summor Astrid ska komma att få efter sina 45 år som arbetande, svensk skattebetalare.

Läs vidare om ovan + Veteranpoolen AB på Trade Venue.

Allt gott!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar