onsdag 5 februari 2020

Demografi och Ambea

Demografin har kommit att bli allt mer omdiskuterad de senaste åren. Detta inte minst då många pensionärer nu har upptäckt att staten inte klarar av att hålla den standard som var just det för över tjugo år sedan. Idag skriver jag lite om detta och hänvisar till forskning som visar att det värsta ligger framför oss och jag kopplar även detta till välfärdsbolag, såsom Ambea. Hela inlägget läser du på Trade Venue och nedan är ett utdrag.

Få, om en någon, har nog missat de rapporter som har kommit att bli alltmer framlyfta i diverse medier om den minskade befolkningstillväxten och den ökade andelen äldre (+80 år) i såväl Sverige som i stora delar av världen. Många diskuterar om nämnda kommer att drabbas av ”Japanscenariot” och detta kan absolut bli en realitet, varför det torde vara självklart för den svenska staten att börja jobba för att landet Sverige inte hamnar där. De siffror som nu har hamnat i ropet är inget som plötsligt har inträffat, utan samma trend har presenterats långt tidigare. Detta dock utan att några med makt har tagit någon som helst notis.
Fredagen den 24 januari skrev Anders Gustafsson, postdoktor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Örebro universitet och Institutet för näringslivsforskning, Lars Hultkrantz, seniorprofessor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Örebro universitet och Pär Österholm, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Örebro universitet en debatttext i SVD om hur de största ekonomiska hindren ligger före/framför Sverige – inte bakom oss, eller just nu. Nej – framför oss. I sin text skriver de bland annat:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar