måndag 27 april 2020

Dags att ta in robotkirurgi?

Medicin, sjukvård och hälsa är områden som är under en konstant utveckling och bara sekunden efter att ett resultat har presenterats är det förlegat. Om man tycker att det går snabbt idag kan man enbart föreställa sig hur det kommer att vara då kvantdatorerna kommer in i ekvationen.

Kirurgi, operationer och hälsa - detta är något som blir allt mer avancerat, men också "perfektionerat". Vilka bolag ligger främst? Jag har tittat på Intuitive Surgical och nedan är en analys av bolaget. Likt alltid presenteras bara ett utdrag och hela inlägget finner du på Trade Venue (likt alltid - ingen/inga affiliates). 

Jag har som regel att alla de bolag som jag äger skall dela ut. Det behöver inte vara mycket, men jag ser utdelningar som ett bevis på att pengarna finns där och inte bara är abstrakta siffror i en finansiell rapport. I början av mitt portföljbygge satsade jag mer på bolag med en relativ hög direktavkastning, men med lägre utdelningstillväxt och när jag för cirka 2 år sedan uppnådde en milstolpe kom jag att fokusera mer på bolag som uppfyller ovan, men vice versa, dvs. relativt låg direktavkastning men med en desto större utdelningstillväxt. Självklart studeras även utdelningsandel et cetera.
Jag är nu beredd att ta in ett, eller två, bolag som just nu inte delar ut och detta då jag ser en enorm fortsatt tillväxt och även ser det som troligt att de förr eller senare kommer att börja med att skicka ut pengar till sina investerare. Emellertid är detta enbart en tro och inget som bör ses som självklart.
Ett av de bolag som jag tittar extra på är ett som säkert få har missat, likväl tåls de att presenteras än en gång. Bolaget grundades 1995, fokuserar främst på robotkirurgi och går under namnet ”Intuitive Surgical” (ISRG), vars hemsida du finner här. På Avanza står följande beskrivning: ”Bolaget designar, tillverkar och är återförsäljare av avancerade kirurgiska instrument. Exempel på produkter innefattar visions- samt kontrollsystem baserat på robotteknik, som vidaresäljs under varumärket Da-Vinci Systemet.”
Allt gott och må du ha en underbar dag!
/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar