måndag 20 april 2020

Fjöl av!

Ekonomi är nära förknippat med politik och även om det ibland kan bli lite väl mycket kring sistnämnda från mig kände jag att jag även denna gång inte kunde hålla mig. En debatt om kvinnan och hennes plats i ett jämställt samhälle är extremt viktig, men någon måtta får det ibland vara, eller?

Hela inlägget kring detta finns att läsa på Trade Venue och fungerar ej kommentatorsfältet där, går det bra att kommentera här, på "originalbloggen". Nedan är bara ett utkast.


Jag vill börja med att berätta att jag inte på något sätt ser ned på eller nedvärderar kvinnor. Jag är extremt noga med att i min historieundervisning, men också i svenska 2 och under delkursen ”litteraturhistoria, lyfta fram deras underordnade roll i historien. Förvisso fick kvinnor i Sverige rösträtt 1919, men att säga att de därefter blev och har behandlats likt männens likar är en hyperbol så kraftig att inte ens Karl Alfred, eller Hulken, skulle orka med att lyfta.
Med det sagt… snälla Annika Strandhäll – kan du vara vänlig att inte försöka vinna lätta PK-poäng i tider likt dessa och med sådana okloka utspel att jag får rysningar? Hos de som ej ser igenom vad du egentligen suktar efter, dvs. makt och uppskattning, kanske du vinner ett par enkla poäng, men hos oss övriga blir det bara sandlådenivåer, om ens det.
”KVINNOR BETALAR ALLTID HÖGSTA PRISET I KRISER”. Så skrev nämnda Strandhäll och Helén Fritzon och även om jag har svårt att förstå varför de behöver versaler för att få ut sitt budskap låter jag bli att dryfta den frågan. Istället vill jag återkomma till hur de snabbt önskar berätta och visa hur kvinnor hamnar högst upp i offerpyramiden. Ännu en gång vill jag betona att jag mycket väl är medveten om att många kvinnor i dagens samhälle blir diskriminerade, misshandlade, utnyttjade et cetera och att detta är mycket hemskt, men jag vill gärna se mer nyans från politiker som befinner sig på dessa nivåer i det svenska, politiska landskapet och när de knyter an frågan till covid-19.
Allt gott!
/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar