fredag 1 januari 2021

Recency bias, erfarenhet och morgondagen

Tid relativt människans minneskapacitet kan ibland vara en farlig kombination. Vad som är än mer farligt för människan är envar individs brist på erfarenhet. Mycket kan man läsa sig till, men vissa saker måste man uppleva. Vi som inte var aktiva, eller ens könsmogna, under finanskrisen 2008–2009 har enbart kunnat läsa till den tidens kraftiga nedgångar, hur folk agerade och hur många kom att lämnas blottställda. Att läsa om hur ens portfölj går ned med 10, 20, 30, 40, 50 och slutligen 60 % är en sak, men att sedan uppleva en liknande situation är en något helt annat. Känslor som inte infinner sig vid en läsning gör dock så vid en reell händelse och jag tror få, om ens någon, inte kom att bli detta varse under februari och mars 2020.

Är då all läsning negativt? Nej och tvärtom – jag tror (läs; ”vet”) att den hjälper envar att agera mer rationellt och känslokallt, men det är inte ett hundraprocentigt vaccin. Det är först i stridens hetta som hjälten får bekänna färg och det är här som all träning och alla förberedelser visar sig vara tillräckliga. Ju mer och ju bättre du har tränat, desto högre sannolikhet att inte bara överleva ett ras, utan även att bli en som istället utnyttjar det och därmed blir en vinnare; ”Never let a crisis go to waste” (Churchill, Winston).

Läs vidare på Trade Venue.

Till dig och övriga läsare; god fortsättning och må 2021 ge oss mer glädje, ljus och lycka!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar