söndag 31 januari 2021

Risken med Wall Street Bets

 Jag tänker inte ge mig på att förklara vad WallStreetBets är, då jag tror att det är få, om ens någon, som inte har fått läsa, se och höra om det under den senaste veckan. I ena ringhörnan har vi de s.k. ”retailinvestors”, som till en början främst bestod av mer pålästa och insatta och som ämnade att åsamka skada för blankare. Sedan kom fenomenet att växa än mer och helt plötsligt var det ett virtuellt Occupy Wall Street – syftet var och är att ”sätta dit” bankerna och de ”rika jävlarna som skor sig på vanliga Svenssons”. Även om jag till viss del kan känna en sorts glädje att se när David höjer rösten mot Goliat, anser jag att det är fel sätt att gå tillväga. Förstå mig rätt, för jag tar inte jättens parti, utan det är mer de risker som finns med detta beteende/denna rörelse som skrämmer mig.

Som en blixt från klar himmel har antalet avanzaägare i Gamestop vuxit till att idag vara över 28 000! Det är således fler som äger denna aktie än Microsoft eller Facebook. Likt folk dras till det virala och aktuella har många nya, oerfarna sökt sig till ”det här med investeringar” och jag tror, tyvärr, inte deras syfte är att göra rörelsen Occupy Wall Street sällskap, utan det som gör att de har blivit kunder hos Avanza eller Nordnet tror jag beror på att de ser en möjlighet att göra sig en fin vinst. Likt alltid finns undantag som bekräftar regeln och jag vet att jag här generaliserar på mycket lösa grunder. Följaktligen vill jag betona ”tror” i meningen ”…. blivit kunder hos Avanza eller Nordnet tror jag beror på att de…”.

Läs vidare på trade Venue.

En riktgt skön söndagsafton önskas och hoppas nu att vi trycker ned pölsen i danskens hals.

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar