fredag 8 november 2019

En story till intervju


Med mindre än ett år inom bloggosfären har han kommit att visa att han har en given plats på envars läslista. Oftast kan det läsas om veckoinköp, men också bra och kloka reflektioner om bolag och nyheter.

Jag kom snabbt att fatta ett tycke för bloggaren, som har valt att bli känd vid namnet "The Dividend Story" och efter att ha gjort denna intervju är det en "story" som är mycket intressant. Jag tror ej att det behövs någon längre presentation, då facit i flera frågor som jag, och säkert du, har står att läsa nedan.

Personen bakom ovan alias har kommit att bli en mycket nära vän och, likt övriga som har ställts mot väggen på denna blogg, framkommer att det finns många "pommes på tallriken" samt att hjärtat sitter på rätt ställe. Om du ej läser och/eller följer The Dividend Story är det mitt starka råd att genast börja med det.

Håll nu tillgodo och ha en underbar fredag!

Stort tack till dig, The Dividend Story, som tar dig tid att ställa upp på denna intervju. Då såväl din som min tid är dyrbar tycker jag vi ger oss an intervjun direkt, för jag förstår att du vill ut ge dig ut i löparspåret. Många följer din blogg samt din Twitter, men kan du inte ändå berätta lite om dig själv? Yrke, ålder, utbildning et cetera.
Jag är en person på 33 år med en stor passion för aktier och investeringar. Jag jobbar idag på ekonomiavdelningen på ett medelstort svenskt företag i den privata sektorn. Vägen till mitt nuvarande yrke har bland annat tagits genom fyra års ekonomistudier på universitet, där huvudinriktningen var nationalekonomi för att under sista året nishca mig ytterligare då det var fullt fokus på finans.
Förutom aktier och investeringar utgörs mina största intressen av träning (framför allt löpning) och att resa. Ambitionen är att springa 3 000 km i år, vilket gör att jag i genomsnitt behöver springa drygt 8 km per dag för att uppnå detta mål. I skrivande stund ligger jag mer eller mindre exakt i fas för att klara av detta.
När det gäller resandet tycker jag om att upptäcka nya platser och kulturer. Målet är helt enkelt att upptäcka så många nya platser som jag har möjlighet till, hittills har jag besökt 40 olika länder.

Många bloggare skriver om att de jagar en frihet, antingen i form av FIRE, eller bara en frihet med mer ”guldkant på tillvaron”. Om detta har du varit relativt förtegen, vilket gör att jag vill veta mer om vad syftet är med din portfölj – när kom detta syfte att skapas inom dig och har det ändrats under tidens tillika resans gång?
Efter några år i yrkeslivet stod det snabbt klart att min fru och jag ville omfördela tiden som läggs på arbete och fritid. Vi tyckte helt enkelt att vi spenderade för mycket tid på jobbet och för lite tid på saker som vi allra helst ville ägna oss åt, exempelvis att resa. Vid denna tiden utgjordes arbetssituationen också av en hel del övertidsarbete på såväl kvällar som helger.
I augusti 2011 bestämde vi oss därför för att påbörja vår resa mot finansiellt oberoende. Resan, vilken bland annat syftade till att skapa vår egen pengamaskin genom att investera i utdelningsaktier, inleddes med en nettoförmögenhet på 200 438 kr. Enligt vår definition är finansiellt oberoende uppnått när våra årliga passiva inkomster (= utdelningar) överstiger våra årliga kostnader.
Enligt denna definition är vi sedan några år tillbaka finansiellt oberoende, för innevarande år väntas våra totala utdelningar landa på strax över 430 000 kr, vilket ger närmare 36 000 kr i utdelning (i genomsnitt) per månad.
Gällande nettoförmögenheten har resan, med undantag för första månaden där nettoförmögenheten sjönk till 160 673 kr, uppvisat en överlag successiv ökning och uppgår idag till runt 8,5 miljoner kronor. Att nettoförmögenheten har kunnat öka med cirka en miljon kronor per år kan sammanfattas med en relativt hög sparkvot där vi har lyckats spara cirka 25 000 kr per månad under majoriteten av åren sedan vi inledde vår resa mot finansiellt oberoende. Dessa pengar har sedan i stort sett oavkortat investerats på börsen.

"[...]Sammantaget har syftet med vår portfölj varit att skapa oss möjligheten till att exekvera FIRE.[...]"

Ökningen förklaras självfallet också av att vi har varit lyckosamma att investera under en tid där börsen har utvecklats väl samt att vi även har använt belåning för att öka hävstången i portföljen. Belåning innebär ett ökat risktagande och är inget jag rakt av skulle rekommendera någon annan.
Således har kontinuerligt sparande och den magiska ränta-på-ränta effekten möjliggjort en stark utveckling av nettoförmögenheten. Värt att nämna är också att vår finansiella situation har gynnats av två bostadsförsäljningar som inbringat totalt närmare 1 miljon kronor i vinst före skatt.

Sammantaget har syftet med vår portfölj varit att skapa oss möjligheten till att exekvera FIRE. De första åren på resan mot finansiellt oberoende innebar ett hårt arbete för att lägga grunden till vår portfölj. Det som jag tycker är mest inspirerande är att de allra flesta kan göra exakt samma resa, det handlar inte om att vi på något sätt skulle vara några superinvesterare.
Istället gäller det att jobba fokuserat, uthålligt och göra medvetna val. Sedan bidrar ränta-på-ränta effekten med sin förträfflighet. Jag skulle också säga att utvecklingen för vår nettoförmögenhet har gjort oss mer trygga i vardagen. Om vi önskar kan vi säga upp oss från våra jobb idag och sannolikt inte behöva jobba mer under överskådlig framtid.

För egen del har det blivit lite förändringar på jobbet under senare tid och jag trivs nu (faktiskt) bra och har ofta inspirerande arbetsuppgifter. Fokus är nu istället mer på att successivt trappa ned på jobbet och ta mig an projekt som jag brinner för. Ett sådant projekt är att jag vill lägga ännu mer tid på min blogg. Sedan skulle jag också mer vilja utforska möjligheten till att ta mig an ytterligare projekt som jag brinner, vilket skulle kunna vara såväl betalda som ideella projekt.
Syftet och ordet ”varför” har därför blivit mer viktigt för mig i det jag tar mig an. Jag har ett relativt välbetalt jobb där månadslönen har passerat gränsen för att jag är närmare att tjäna 100 000 kr än 0 kr och då jag också har byggt upp bra rutiner och kunskap i min nuvarande tjänst känner jag att jag numera har lyckats skapa en bättre balans mellan jobb och fritid.
Då jag känner att arbetssituationen är relativt god har jag ingen brådska att på momangen hoppa av ekorrhjulet. Förhoppningen är att familjen kommer att utökas under något av de kommande åren. Om så blir fallet kommer jag att ta klivet ur ekorrhjulet och testa på hur FIRE-livet känns. Till dess är ambitionen som sagt att succesivt jobba mindre, detta ska jag göra genom att förutom att ta ut all semester krydda med lite obetald ledighet.

Tack för detta mycket utförliga svar! Får jag vara lite närgången och fråga om ifall du är ”öppen” om din/dina familjs ekonomiska situation för nära och kära, eller är allt som du skriver om på bloggen bara något som du och din familj är medvetna om?
Resan mot finansiellt oberoende inleddes med att det endast var ett projekt vars existens utgjorde kännedom för min fru och mig. Till allra största grad gäller detta fortfarande. Emellertid har jag däremot genom bloggen fått förmånen att träffa några fantastiska personer. Även om vi inte direkt pratar om värdet på våra nettoförmögenheter etc. är ju de i alla fall medvetna om vår resa.
Jag tycker inte värdet på nettoförmögenheten är av primär betydelse, då vi har stor exponering mot börsen så kan nettoförmögenheten röra sig ganska kraftigt både upp och ner på kort sikt. Då jag är en person som gillar siffror tycker jag däremot att det är väldigt intressant att kontinuerligt följa upp utvecklingen och jag har gjort en månatlig finansiell uppföljning under varje enskild månad sedan augusti 2011.

Du har utvecklats mycket under de gånga åren och som återkommande läsare har det varit intressant att få vara en del av din resa, vilken jag vill gratulera dig till. Om du ser tillbaka på denna resa från dess start och fram till idag – vilka är de tre viktigaste lärdomarna som du har tagit med dig? Kan du utveckla ditt svar om varför du anser dessa vara de främsta jämte andra? 
De tre viktigaste lärdomarna är följande:

·      Börja investera – Ju tidigare desto bättre: Ett citat som många välkända investerare har använt genom åren är ”Den bästa dagen att börja investera var igår, den näst bästa dagen är idag”. Jag tycker att detta citat är klockrent och mitt absolut bästa råd för att bli finansiellt oberoende är att helt enkelt börja investera på börsen (direkt genom aktier eller indirekt genom fonder) så tidigt som möjligt.

Jag har sett en hel del personer som ägnar en väldigt ansenlig tid åt att förbereda sig på att genomföra sina första investeringar, t ex i jakten på finansiellt oberoende. Det kan handla om att man läser igenom en mängd olika böcker för att skapa sig en bättre kunskap.

Det är självklart bra att hela tiden utveckla sig och lära sig nya saker, men då tid (ränta-på-ränta effekten) bokstavligen talat är pengar på börsen tycker jag att exakt hur de initiala investeringarna ser ut är av sekundär betydelse. Det viktigaste är att komma igång.

Självklart ska det finnas grundläggande förstånd med i dessa första initiala investeringar, så att inte pengar kastas bort på ren spekulation. När man sedan väl har börjat investera kommer man att hela tiden lära sig nya saker och det finns då gott om tid till att allokera om placeringarna till den investeringsfilosofi som passar bäst för en själv.

Om man känner att man helt saknar kunskap om hur pengarna bör placeras är en god idé att placera pengarna i billiga indexfonder till dess att man eventuellt har kommit fram till en önskad annan investeringsfilosofi.

·      Våga tro på dig själv: Jag har lärt mig väldigt mycket om hur investeringar fungerar och om portföljoptimering etc. Det är givetvis bra kunskap att ha men det som jag kanske allra mest värdesätter är lärdomen om att våga tro på mig själv.

I dagens samhälle där man hela tiden exponeras och jämförs med andra personer är det väldigt lätt att börja tvivla på sig själv. Det hela blir inte bättre av att man i regel enbart får ta del av andra personers ”framgångar” och tror att jorden-runt resor, nya bilar och bostäder samt stjärnstatus på jobbet och elitmotionär på fritiden är normen i samhället.

Jag har jobbat mycket med mig själv och med min egen självkänsla under resan mot finansiellt oberoende. Jag har fått höra att det är ”omöjligt” att lyckas samla ihop tillräckligt med kapital för att kunna gå i pension innan man är 35 år (om man skulle vilja göra det).

Jag har också fått höra av bekanta och tidigare ”vänner” att jag t ex aldrig skulle kunna få vissa jobbtitlar etc. Det är ganska nedslående att få höra dessa saker och min lärdom är att det alltid är folk, oavsett vad man gör, som kommer att försöka trycka ned och klaga på det man håller på med. Det beror inte sällan på avundsjuka från dessa personer då man skulle kunna lyckas åstadkomma något som de själva gärna skulle vilja göra men inte är förmögna att åstadkomma.

Gällande status på sparandet och möjligheten att gå i pension har det beskrivits ovan. Avseende de specifika jobbtitlarna som det sades att jag aldrig skulle kunna få så har jag faktiskt under de senaste åren valt att tacka nej till inte mindre än tre olika tjänster (där jag inte hade sökt något av jobben) som skulle ha gett mig dessa ”fina” jobbtitlar.

Detta ska absolut inte tolkas som något skryt. Istället är syftet att det ska tolkas som inspiration till att ingenting är omöjligt. Jag har aldrig tvekat över min förmåga att bygga upp en förmögenhet som ger mig större valmöjligheter framöver. Oavsett exakt vad din passion och dröm är så kan man alltid komma en bra bit på vägen om man jobbar målinriktat och tror på sig själv, det är en viktig insikt såväl som lärdom.

·      Fira framgångar och träffa likasinnade personer: För de allra flesta är resan mot finansiellt oberoende en lång process som tar många år i anspråk att fullfölja. Som med allt annat är vissa dagar roligare och mer motiverande än andra.

Något som jag därför tycker är viktigt för att upprätthålla fokus och motivation är att fira sina framgångar. Tillfällen att fira kan vara allt ifrån när man får sin första aktieutdelning eller när portföljvärdet passerar 50 000 kr etc.

Sist men inte minst tycker jag också att man ska försöka hitta likasinnade personer. Att ha andra personer som drivs av samma sak och som man kan dela sin passion med, det tycker jag är fantastiskt kul och inspirerande.


Du har många bolag och om jag har förstått dig rätt är du även öppen att ta in fler(?). Kan du berätta om din portföljstrategi och hur du reflekterar kring portföljsbyggande i allmänhet, men kring din egen i synnerhet?  
Jag är alltid intresserad av att plocka in fler spännande bolag i portföljen 😊 När det gäller portföljstrategi finns det en hel del olika upplägg att använda sig av. Under de senaste åren känns det som att strategier som fokuserar på utdelningsinvestering eller att investera i indexfonder har varit lite extra populära.

Under de första åren på resan mot finansiellt oberoende var fokus på att portföljen skulle växa så snabbt som möjligt. Det gjorde att jag kanske ibland tog lite extra risker, bland annat genom att ha en för stor exponering mot några enskilda innehav. Nu när portföljen har byggts upp till en storlek jag är nöjd med har fokus istället skiftat till att snarare minimera riskerna än att maximera portföljvärdet.
Detta skifte i fokus är anledningen till att antalet innehav i portföljen har ökat kraftigt under de senaste åren. Portföljen inkluderar nu 45 olika innehav. Man behöver däremot absolut inte ha så många innehav för att erhålla en god riskspridning. Då vår investeringsfilosofi är utdelningsinvestering har jag också diversifierat portföljen i syfte till att inte vara för beroende av utdelningen från ett enskilt innehav.

Sammantaget föredrar jag en portföljstrategi där jag kan uppnå en god riskspridning (inklusive t ex olika branscher och geografisk exponering). Jag strävar efter att innehaven i portföljen ska vara lönsamma, dela ut utdelning, ha en sund värdering och finansiell ställning samt att jag tror på bolagens framtidsutsikter.

Vidare tycker jag generellt att en portfölj bestående av fonder är ett bra alternativ om man känner att man inte har kunskap eller intresse för börsen. Jag skulle nog då fokusera på billiga indexfonder med olika geografiska exponeringar som bas i portföljen och sedan ”krydda” det med t ex mer nischade aktivt förvaltade fonder som jag tror på. En fond som jag gillar, och som också kan inkluderas i en bas till portföljen, är Spiltan Aktiefond Investmentbolag.


Jag märker att vi delar mycket, då även jag ämnar utöka mina innehav med samma syfte likt du. Beträffande din portfölj är det många bolag med en hög direktavkastning – har du någon sorts ”lägsta gräns” för vad den får vara? Själv försöker jag att få med både bolag som växer och ökar sin utdelningstillväxt med minst tvåsiffriga tal och bolag som är mer mogna, där direktavkastningen ligger kring +3,5 % och där utdelningstillväxten är kring minst 4-5 %. Hur ser ditt resonemang kring DA, utdelningstillväxt samt utdelningsandel ut? Har det alltid varit samma?
Då målet är att en dag fullt ut leva på utdelningar var fokus under de första åren på resan mot finansiellt oberoende att bygga upp ett bra utdelningsflöde. Detta utdelningsflöde har sedan givit en fin skjuts till portföljutvecklingen, då i stort sett samtliga utdelningar har återinvesterats.
Man ska självfallet inte enbart stirra sig blind på hur hög direktavkastningen är. En alltför hög direktavkastning kan inte sällan också innebära en signal om att man bör tänka ett varv till innan man investerar i aktien. Jag har, som sagt, lärt mig mycket under resans gång och har definitivt gått på minor där jag har investerat i bolag med (vad det verkar) attraktiva direktavkastningar, enbart för att ett tag senare få se bolaget drastiskt skära ned på utdelningen.
Samtidigt är jag också i vissa fall medveten om att utdelningen skulle högst troligt kunna sänkas, t ex har detta gällt i Nordea. I fallet med Nordea är det en medveten risk jag har valt att ta och det kommer därför inte som en blixt från en klar himmel nu när det kommunicerats att Nordea sänker utdelningen nästa år.

Min generella riktlinje är att bolagen jag investerar i ska ha en direktavkastning på minst 4 %. I takt med att portföljens utdelningsflöde har växt sig allt större har jag dock fokuserat mer på att investera i bolag med en lägre direktavkastning, men där jag istället förhoppningsvis blir kompenserad med en högre utdelningstillväxt. Ett exempel på bolag med lägre direktavkastning som jag har investerat i är Hemfosa.

Avseende ett bolags utdelningsandel beror det på bolagsform (t ex REIT) etc., men generellt har jag nog dragits till bolag som har en utdelningsandel på mellan 50-80 %. Om man exkluderar amerikanska fastighetsbolag (REITs) ser jag gärna att utdelningsandelen ska vara under 80 %, men det beror också på vilken bedömning jag gör av bolagets framtidsutsikter. Portföljen innehåller däremot idag några bolag med lite väl höga utdelningsandelar 😊


Jag vill stanna kvar vid din portfölj. Här nämner du att du har 45 innehav. Det handlar ej om att ge råd, eller tips, men om du fick välja ut 3 stycken bolag i din portfölj – vilka skulle det vara och varför?

·      Hemfosa: Ett av mina absoluta favoritbolag är Hemfosa. Jag har varit ägare i bolaget så länge de har varit på börsen och har fått vara med på en fin aktieresa. Jag gillar särskilt Hemfosas exponering mot samhällsfastigheter samt att man gynnas av megatrender som t ex en ökande befolkningsmängd och en ökande andel äldre personer. Detta skapa en fortsatt efterfrågan på bland annat nya skolor och äldreboenden.

·      Nobina: Ett annat bolag som jag gillar är Nobina, vilka är Nordens största operatör avseende kollektivtrafik med buss. Man går för tillfället igenom en kontraktsmigrering, vilket kommer (allt annat lika) att påverka lönsamheten negativt på kort sikt. Jag är dock långsiktig i min investering i Nobina och i likhet med Hemfosa anser jag att man gynnas av megatrender. För Nobinas del påverkas man positivt från exempelvis en fortsatt urbanisering, ökad befolkningsmängd och ett större miljömedvetande i samhället.

·      Spiltan Aktiefond Investmentbolag: Även om historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning är det ändå imponerande att se hur flera av de svenska investmentbolagen har utvecklats historiskt. Jag tycker därför att fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag ger en bra riskspridning till en överkomlig fondavgift på 0,20%.


Har du någon gång upplevt att du rykts med för mycket i en hause och köpt för mer än vad du innerst inne velat? Hur bearbetar du impulser likt dessa idag? Förstå mig rätt, men det är ofta som jag på din blogg kan läsa att du köpt/ökat.
Absolut, men det var framför allt mer förekommande innan jag inledde mitt fokus på utdelningsinvestering 2011. Jag saknade vid den tidpunkten en mer tydlig strategi som jag utgick ifrån, istället var det lätt att dras med när många andra haussade diverse olika bolag. Detta resulterade i att jag köpte aktier i bolag jag inte hade tillräcklig kunskap om.

Bland annat var jag ägare i förhoppningsbolaget Northland Resources under en period. Även om jag lyckades sälja av min position innan bolaget i december 2014 kunde titulera sig med den dittills största konkursen i svensk historia, blev det en dyrköpt lärdom för mig.
Jag har också haft en alldeles för stor exponering mot Betsson under en period. Bolaget gick som tåget och det ”fanns inga” tecken på att denna trend skulle brytas. Betsson hade bidragit fint till portföljutvecklingen under en ganska lång tid och trots att närmare 40 % av portföljen vid ett tillfälle utgjordes av Betsson valde jag att inte sälja av. Girigheten tog helt enkelt överhanden. Nedanstående graf visar att det skulle ha varit en god idé att plocka hem vinsten 😊
När det gäller exemplet med Betsson har jag lärt mig vikten av diversifiering och att inga träd växer till himlen. Oavsett hur bra ett företag kan anses vara idag, kan förutsättningarna vara annorlunda imorgon och investerarkollektivet då ha en helt annan syn på bolaget och aktien.

Ett annat bra exempel på detta är H&M. Från att ha varit en av de absolut mest populära aktierna som många experter rekommenderade att man skulle lägga i byrålådan gick H&M till att bli en av de mest utskällda aktierna. Självfallet har H&M genomgått (och genomgår) utmaningar, men inte sällan kan såväl alltför positiva som alltför negativa scenarion målas upp på börsen.
Ett nuvarande exempel där jag tycker att jag inte går med strömmen är i Axfood, vilken bland många är en populär aktie nu. Jag gillar bolaget, men tycker att aktien är för dyr för tillfället och valde tidigare i år att sälja mitt innehav i Axfood.

Min åsikt är långt ifrån rätt varje gång, men jag har nu i alla fall alltid en egen åsikt om varför jag investerar i de bolag som finns i portföljen. När det gäller frekvensen på mina aktieköp handlar jag i stort sett numera aktier varje vecka. Tidigare köpte jag i större utsträckning upp hela månadssparandet eller de erhållna utdelningarna vid ett eller två tillfällen. Nu sprids köpen istället ut på flera mindre köp.

Jag gillar att gå motvals. Men det är ganska tufft. Se t ex Axfood. Jag tycker den är alldeles för dyr och har sålt av, men så länge kursen går upp då kommer de som äger aktien alltid kunna argumentera för att det är bra att äga den och aldrig sälja. Jag tänker ofta tillbaka på vad många tyckte om H&M för några år sedan och hur de åsikterna snabbt ändrades till att vara något man aldrig ens skulle vilja ta i med tång.

Eller Ericsson och Nokias glansdagar med mobilförsäljning. Inte så många som köper Nokias mobiler längre :)

Inga träd växer till himlen

Var är du om 10 år och vad gör du då?
Om 10 år har jag sagt upp mig och har inte längre något traditionellt 9-5-jobb. Jag ser framför mig att jag fullt ut fokuserar på investeringar samt tar mig an några projektuppdrag som jag inspireras av. Jag skulle gärna vilja testa på att investera lite i onoterade innehav och även om möjlighet ges få testa på att sitta i en styrelse för ett mindre aktiebolag.

Jag skulle även vilja bidra med min tid till projekt och arbete som avser välgörande ändamål. Sedan hoppas jag givetvis också på att en stor del av min tid spenderas med familjen, vilken då förhoppningsvis har utökats med en ny generation inom The Dividend Story-familjen.


6 kommentarer:

 1. mkt bra intervju, sunda erfarenheter och åsikter. Kul med intressanta fredagsintervjuer - ett bra komplement till de poddar jag lyssnar på tidigare i veckan - på onsdagar har vi börspodden, på torsdagar (varannan) min absoluta favorit kvalitetsaktiepodden, men på fredagar finns ingen favorit - outsiders kommer ut på fredagar - kan vara kul ibland men tycker de snöat in lite väl mkt på guld/bitcoin/makro, så perfekt lägga lite tid på att läsa längre intervjuer.

  Investeringsfilosofin känns vettig - också kloka funderingar kring utdelningsprocenten - jag har liksom många andra lärt mig under årens gång att fundera noga kring bolag med allt för gör direktavkastning/utdelningsandel. Bankerna är ett bra exempel - osunt att ligga på en utdelningsandel på 80-90% som många av bankerna gjorde, samtidigt man historiskt vet att är det ngn sektor som för eller senare hamnar i riktig stora problem så är det banksektorn. Nu när flertalet banker justerat till runt 50% utdelningsandel är jag mkt mer bekväm och ser dem som mer investeringsbara, dock fortfarande med hög risk. Ingen sektor jag vill ha för stor vikt i.

  Generellt också för andra branscher vill jag inte se högre utdelningsandel än runt 50%.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Road och tack för din kommentar!

   Bra poddar och likt du håller jag dessa högt. Dock lyssnar jag näst intill aldrig på Outsiders, då jag har svårt för Syding.

   Håller med om bankerna. Dock finner jag även sundhet i det som Sean George säger i såväl poddar som på sin twitter. Han redogör för detta i hans senaste deltagande i Börssnack med Hansén och Olavi (rek. på denna podd).

   https://soundcloud.com/erik-hansen-20132729/seangeorge

   Jag är mycket tacksam och glad för din närvaro på denna blogg och alltid kommer du med kloka tillika sunda kommentarer. Tack för detta!

   Jag önskar dig allt gott!

   /Sofokles

   Radera
 2. Hej!
  Fantastisk intervju.
  Verkar vara en riktigt vettig kille.
  Bra frågor och bra svar.
  Tack båda två!

  Pappa betalar? Bloggen om privatekonomi

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej PB och tack för din kommentar!
   Jag håller med dig - TDS är en mycket härlig person!

   Önskar dig en skön måndag!

   /Sofokles

   Radera
 3. Kul intervju där.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Investeraren och tack för återkommande besök och kommentarer!

   Önskar dig allt gott!

   /Sofokles

   Radera