onsdag 6 november 2019

Story och/eller numbers?


Att investera är för mig ömsom en fråga om story, ömsom en fråga om numbers (eg. ”siffror”), där den första syftar till berättelsen; alltet om bolaget, dess position tillika bransch. Denna del är för mig mer viktig är nyckeltalen, även om dessa aldrig (skall) negligeras. 

Exempel på hur detta kan te sig är alla de som trots en, relativt, hög värdering har svalt nyckeltalsstoltheten och köpt in sig Evolution Gaming under det senaste året, då den mer eller mindre alltid har legat kring ATH. Nyckeltalen har förvisso varit fina, men värderingen (P/E) norr om 20 % i en marknad som bör bedömas vara utsatt för mer politisk risk än någon annan har känts mycket ansträngd. Detta till trots har många bortsett från detta och följt berättelsen från sida ett till sida trehundrafemtio och med detta blivit rikligt belönande.

Andra bolag där berättelsen verkligen får mig att ifrågasätta nyckeltalens makt, och med detta menar jag främst P/E-talet, i mitt investeringsbeslut för följande:

1.     Global och snabbväxande kaffekedja med ett starkt varumärke och som ständigt tycks vara på tårna med att hålla sig uppdaterade med nya kampanjer samt inom den teknologiska utvecklingen, såsom att beställa från kedjans app till att få kaffe hemkört. Med ett starkt varumärke och en stabil kundbas har de förmågan att inte bara hålla höga priser, utan även att höja dem. Därtill har bolaget ett samarbete med en av världens störs livsmedelsjättar – Nestlé, som säljer dess produkter mot varubutiker, såsom ICA och Willys.

Det är ej heller bara premiumkaffe som erbjuds, utan på de inrättningar som är belägna öster om Indien är det även fokus på te av hög kvalitet. Nedan är en video om hur detta bolag kom att utvecklas till ett sådant med ett börsvärde på över flera tiotals miljarder dollar.

2.     Ett teknikbolag med två primära inriktningar, varav medicinsk IT är den mest framgångsrika grenen. Imaging IT Solutions kallas det affärsområde som står för större delen av bolagets omsättning och lönsamhet. Bolaget marknadsför flertalet IT-system till sjukhus och vårdinrättningar. Främst handlar det om system för behandling av radiologiska röntgenbilder.

Den snabbare hanteringen som bolagets system skapar möjliggör kortare ledtider och enklare kunskapsutbyten mellan olika vårdinstanser. Det finns på håll stora uppdateringsbehov inom vården. Det handlar inte bara om utdaterad teknik, utan kanske främst om ett fokus på att effektivisera verksamheten. Inte minst handlar det om att spara pengar, men också att kunna möta ett allt större framtida vårdbehov.

Lägg därtill bolagets fokus på att erbjuda sin produkt med en 100-procentig säkerhet (cyber security) samt att de just nu är världsledande inom sin nisch.


3.     Ett teknikbolag inom medicinteknik som är långt kommet beträffande vad som inom en snar framtid kommer att vara en process som envar sjukhus måste utföra innan operation; VR-simulation inom kirurgi. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. 

Genom att kirurgen innan den ”riktiga” operationen får utföra den i en virtuell verkligenhet, vilket dels kommer att stärka kunskapen, dels öka fingerfärdigheten hos nämnda kommer detta inte bara leda till bättre utförda operationer, utan också till mer lyckat behandlade patienter. Under de närmaste åren kommer detta vara något som, av såväl patienter som av myndigheter, kommer att vara ett krav, då det bidrar till patientsäkerheten.

Det finns många fler bolag som jag just nu har en komplicerad förhållning till då jag dels upplever mig se en fortsatt stor uppsida, dels är tveksam om jag bara skall låta story vara gällande i investeringsbeslutet. Något inom mig säger att Starbucks, Sectra samt Surgical Science Sweden kommer att fortsätta växa likt vore de en beanstalk

Hur reflekterar du kring story och numbers? Är det någon av dessa som har en avgörande roll för dig, eller har båda delarna lika mycket vikt i ditt investeringsbeslut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar