onsdag 20 november 2019

Första inlägget på Trade Venue

Nu har jag publicerat mitt första inlägg, varav nedan text är ett litet axplock, på Trade Venue och min blogg hittar du på denna länk.
Första inlägget… skall jag börja på ”en ny kula”? Skall jag fortsätta likt vanligt? Skall jag göra något däremellan? Skall jag utgå från att alla som läser här är nya och aldrig tidigare har läst på min ”gamla” blogg?
Jag väljer att fortsätta likt flytten från blogger till Trade Venue ej har skett, men kommer dock att i detta inlägg kortfattat redogöra lite om mig och de förutsättningar som gäller.
Arbete: Jag arbetar som gymnasielärare i ämnena svenska samt historia. Detta är ett arbete som jag älskar och dagligen går jag till jobbet med ett leende på läpparna. Ja, det är ett tungt och krävande jobb, men samtidigt är det mycket, mycket belönande.
Studier: Utöver att förvärvsarbeta studerar jag även masterprogrammet i pedagogik och om allt går som jag hoppas tillika siktar på når jag min master i juni 2020, det vill säga om cirka 7 månader. Jag läser detta program på halvfart, men har och går ej ned i arbetstid, utan följaktligen studerar jag på ”min fritid”.
Bokprojekt: Utöver arbete, börs och studier ägnar jag en stor del av min tid till min kommande bok – Börspsykologi – så blir du en bättre investerare. Denna släpps i mars 2020 och just nu pågår det mer ”tråkiga” arbetet med korrektur et cetera.
Detta är min första ekonomibok, men jag har tidigare skrivit en historisk spänningsroman om den romerska konsuln Gaius Marius. Denna är för tillfället slutsåld och jag hoppas att kunna trycka upp fler exemplar inom en inte allt för lång framtid.
Sju höga och mycket erkända börsprofiler har läst mitt alster och samtliga har kommit med positiva utlåtanden. Jag ämnar återkomma till samtliga dessas, men bjuder idag på tre:
”Börspsykologi är ett viktigt ämne och jag brukar säga att det svåraste är att ha karaktären att följa Warren Buffetts enkla principer när det gäller att investera i aktier. Cristofer bok är ett bra bidrag till ämnet komplexitet” (Per Håkan Börjesson, VD för Investment Ab Spiltan)
Börspsykologi - Så blir du en bättre investerare är ett viktigt bidrag för investerare och traders oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Att ha självkännedom och koll på de psykologiska fallgroparna är nödvändigt för att vara långsiktigt lönsam på börsen. Detta är således ett ämne som många förbiser” (Erik Hansén, Senior Market Analyst på IG-market)
”Givande och intressant!” (Mats Qviberg, Ordförande i Öresund)
Du kan fortsätta att läsa om de förutsättningar som gäller via denna länk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar