fredag 11 september 2020

Dagboksanteckning från 2034

Jag vet inte när det hände och sanningen är nog den att det skedde mer långsamt och precis som när en groda kokas kom vi aldrig att uppleva en snabb och tydlig övergång från ”A till B”. Då, för flera år sedan, var det fortfarande en fri värld där olika bolag och dess produkter fanns på det stora, vida Internet – World Wide Webb. Idag är det helt annorlunda och frågan om exakt var som det gick snett är svår att svara på.

Jag kommer ihåg när det började; det var en amerikansk president som uppmärksammade världen om att Kina, under flera år, agerat fult och amoraliskt genom att ta tillika sno såväl data, patent, företagsprodukter, teknologi et cetera likt vore de deras att bara ta. Bara sådär. Jag vet inte om väst i allmänhet, men USA i synnerhet, var så mycket bättre, men givet de fakta som då presenterades tycktes det mer vara det förstnämnda, dvs. att det var Kina som varit den mer ”fula fisken”.

Det började med att vissa tullar på fysiska varor kom till och därefter spred sig detta s.k. ”handelskrig” till att inrymma så mycket mer, som just nämnda teknologi. Bolag såsom Huawei, ByteDance et cetera kom att få möta mycket hårt motstånd i väst och öst kom att svara med att bli ännu hårdare och restriktiva mot bolag såsom Facebook, Apple, Alphabet et cetera.  

Läs vidare på Trade Venue via denna länk.

Trevlig helg!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar