fredag 2 augusti 2019

MSI PLC - missiler, bensinstationer och smidesproduktion


MS International plc (Ticker: MSI) bedriver design och tillverkning av specialtekniska produkter och tillhandahållande av relaterade tjänster. Företagets segment inkluderar ”Defence”, ”Forgings” och ”Petrol Station Superstructures”. Försvarsdivisionen bedriver design, tillverkning och service av försvarsutrustning, avdelningen ”Forgings” bedriver tillverkning av smidesprodukter, medan avdelningen för Petrol Station Superstructures är engagerad i design, tillverkning, konstruktion, underhåll et cetera av bensinstationer.

Smidesdivisionen/industridelen producerar ett urval av originalutrustning såsom gaffelarmar för truckar, och annat som är essentiellt inom bygg-, jordbruks- och stenbruksindustrin. Utöver produktionen producerar de även eftermarknadsprodukter. Petrol Station Superstructures-divisionen bedriver verksamhet inom design, tillverkning och konstruktion av bensinstationsluckor, närbutiker och biltvättbyggnader i Storbritannien och Östeuropa.

Som framkommer är bolaget såväl känsligt som okänsligt av den rådande konjunkturen, då försvar och service av bensinmackar måste bedömas som relativt okänsliga för denna.  

Bolaget är noterat på Londons AIM-lista och (telefon)handlar du via Avanza kan du antingen ha aktien i en depå, eller på ett ISK, då banken tillika mäklaren tog bort möjligheten för oss sparare att ha AIM-noterade bolag i vår KF. Emellertid betalas ingen källskatt på bolag som är noterade i UK, men man måste dock ta i beaktande att saker kan hända vid en eventuell (hård/mjuk) Brexit.
Bild på en av bolagets vapensystem
Sett till verksamheten är det främst försvarssegmentet som lockar mig. Det är hemskt att säga men vapen har alltid sålt och kommer(!) fortsätta att så göra. Ofta kan vi dödliga i Svedala läsa om hur Saab antingen har vunnit ett kontrakt, eller förlorat ett sådant och mer ofta än sällan är dessa på enorma summor. Detta är mer vanligt än dess antonym inom denna bransch, vilket gör att vissa kvartal kan bli lidande. Således är det viktigt att aldrig stirra sig blind på ett enskilt, eller ett fåtal enskilda, kvartal när bolag likt dessa analyseras.
Ett av de fregatter som British Royal Navy har. På dessa finns vapensystem från MSI
Vad som även lockar inom vapen- och försvarssegmentet är allt underhåll och den service som tillkommer, dvs. efterhandsmarknaden.

MSI har historiskt haft många kontrakt från British Royal Navy (BRN) och har även haft samarbeten med BAE System, vilket var det bolag som fick mig att ”upptäcka” MSI. Dock har antalet kontrakt från BRN minskat de senaste åren, vilket har gjort ett detta segment inom MSI har tappat. Ett, av många, exempel på MSI och dess produkter hos UK Navy är denna artikel, då ett vapensystem testas.

Emellertid sitter inte ledningen på sina händer, utan ämnar utöka antalet kunder och trots att de är relativt förtegna i såväl sina rapporter som på sin hemsida framkommer att de utför service på cirka 190 vapensystem i över 18 länder.
De vapen som finns på denna obemannade båt är skapade i ett samarbete mellan MSI och BAE (b.la. kulsprutan i fören). Båten är likt en drönare och styrs av en människa via joypads.
Management äger en stor del i bolaget, men utöver dem har även Cavendish Asset Management ett ägande om 17 procent. Bolaget är förvisso listat, men tycks mer drivas likt vore det privat och onoterat. Detta kan vara en såväl för- som nackdel beroende vad envar investerare söker (jmf. Svenska ”Kopparbergs).  

Bolaget är skuldfritt, har en stor kassa, äger fastigheter för cirka £20m och har fina kassaflöden. Emellertid är de beroende av tillväxt, nya kontrakt samt omvärldens utveckling (olja, industri och försvar…). En kassa är alltid positivt, men då måste också ledningen använda den på ett bra och smart sätt, annars är det risken att det blir ett Byggmax och Skånska Byggvaror av det hela…

Beträffande nyckeltalen tycker jag att det ser lockande ut (om inget annat anges är data hämtade från Börsdata och siffror inom parantes är det tioåriga snittet).

Vid en kurs om 208 GBX handlas bolaget till P/E 9 (12,6), EV/EBIT 2,4 (5,6) samt har ett PEG-tal på 0,72 (0,3). Bolaget har en historisk och stabil bruttomarginal kring 27,5 %, en rörelsemarginal om 6,3 % (7,5) samt en vinstmarginal på 4,9 % (5,9).

Return on Invested Capital (ROIC) ligger på 17,9 % (15,5), medan Return on Capital (ROC) ligger på 23,48 % (19,6). Bolagets avkastning på eget kapital är 10,65 % (11,5) och avkastningen på tillgångar är 5,4 % (6,1).

MSI är, som tidigare har kommunicerats, skuldfria och har en soliditet på 50,8 % (52). Kassan uppgår idag till £23m och de har haft vinst sedan 2011.

Bolaget handlas idag till en direktavkastning om cirka 4 % och har delat ut sedan 1997. Utdelningstrenden är stabil tillika växande och sedan 1997 har den aldrig sänkts. 

Utdelningstillväxten har varit ”okej”, men är lite mindre lockande de senaste 7 åren. För att få en hel översyn över bolagets utdelningshistorik finns denna sida. Utdelningsandelen ligger på låga 35,7 % (51) och sett till utdelning/FCF ligger detta på 16,5 % (45).

Utdelningstillväxt
12 månader
3 år
5 år
7 år
10 år
0 %
1,03 %
0,62 %
0,44 %
6,25 %


Källa: Börsdata
Efter att ha läst ett par rapporter och reflekterat kring bolaget, dess segment, historik tillika framtid lockas jag av det. Gällande bensinstationer tror jag de inte skall räknas ut redan nu, då det är minst 10-15 år kvar innan vi ser dem försvinna för den pågående elektrifieringen. Sedan är det ingenting som säger att bolaget inte kommer att vara en spelare att räkna med även då. Dock är detta enbart hypoteser.

Vapen och missilsystem är något som jag tror kommer att bestå under en lång, lång tid framöver och här handlar det om att vinna samt bibehålla kontrakt. Om jag har förstått segmentet korrekt är det höga inträdesbarriärer, vilket är såväl en för- som nackdel. Fördel om du har vunnit och äger ett kontrakt, nackdel då du inte gör det. Ledningen har historiskt visat sig duktiga på att överkomma bra tillika lönsamma kontrakt och jag kan inte göra annat än att utgå från att detta fortsätter vara gällande.

Det finns mycket mer att säga om bolaget, verksamheterna tillika segmenten, men en något sånär och övergripande skildring hoppas jag ovan framkommer(?). Vad är dina reflektioner om detta bolag och dess segment? Sedan tidigare äger jag Lockheed Martin, som jag köpte i samband med den text som jag skrev tidigare i våras. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar