torsdag 17 oktober 2019

Dumb Money is Smart Money?


ETF:er och indexfonder har de senaste åren kommit att växa likt vore de en populistisk rörelse i ett valfritt västvärldenland. Detta är såväl goda som dåliga nyheter; goda då allt fler småsparare, aka. Svenssons, har fått upp ögonen för hur de tidigare har blivit blåsta på dyra, ”aktivt” förvaltade fonder; dåligt då det dels gör att index styrs av de/det som investerar i index(!), dels då bolaget såsom Invesco, Apollo Global Management, EQT m.fl. tappar intäkter som de tidigare fått från de ”aktivt” förvaltade fonderna. Detta drabbar såklart också envar storbank, såsom Handelsbanken, Swedbank et cetera.


"[...]Massan följer massan - hur kan och kommer det att bli?[...]"

Då jag vill hävda att människan är klok, men människor är raka motsatsen, då de både i och med flocken liksom tappar sin förmåga att reflektera, tänka (rationellt) och agera på ett klokt sätt. Om alla skriker ”gå och investera dina surt förvärvade pengar i Bitcoin”, kommer en majoritet göra detta eftersom ”alla andra gör det”. Samma när det kommer till ”KÖÖÖÖP – börsen skall upp femtioelva procent innan dagens slutcall!” och när det kommer till ”SÄLJ – Börsen rasar. Rädda dina pengar och köp konserver!” et cetera.

Då det just nu finns många ETF:er som har stora positioner i stora bolag, såsom Johnson & Johnson, Amazon och Apple, kommer det troligtvis bli som så att dessa kurser kommer att sjunka relativt kraftigt då löpsedlar basunerar ut att det är dags att bunkra konserver och ladda hagelbössan. Massan följer massan - hur kan och kommer det att bli?

Buffet kallar detta för ”dumma pengar” men anser inte att det är något negativt. Några väl valda uttryck av denna är:

“Performance comes, performance goes.
Fees never
falter.”

“Both large and small investors should stick with low-cost index funds.”

“By periodically investing in an index fund, for example, the know-nothing investor can actually outperform most investment professionals. Paradoxically, when ‘dumb’ money acknowledges its limitations, it ceases to be dumb.”

Vad kan vi säga om sista? Om nu småspararna i indexfonder och i ETF:er inser att det är de som de facto sitter med trumf på hand – hur kommer då resten av ”den aktiva marknaden” att förhålla sig? Just de tankarna är vad Bloomberg diskuterade i en artikel tidigare i år. Ponera att de passiva investeringsmöjligheterna fortsätter att växa på bekostnad av de aktiva – hur kommer det att bli? Då de passivas existensberättigande erfordrar de aktiva måste de sistnämnda fortsätta hävda sin viktiga roll, eller har jag fel?

Kan det vara som så att dagens centralbanker och nationella ekonomiinstitut har, likt Baillie Gifford hävdar, väckt en björn som de dels inte trodde fanns, dels som om den gjorde det sov? Snävt draget finns en risk att EFT:er är den delen av hela "gratis pengar"-mentalitet som vi har sett de senaste åren som får bubblan att spricka(?).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar