lördag 29 juni 2019

Xero Limited - Fortnox' syskon?


Xero (hemsida) är ett Nya Zeländskt mjukvarubolag, som erbjuder molnbaserad programvaruplattform för små och medelstora företag och är börsnoterat på den australiensiska börsen. Företaget har tre kontor i Nya Zeeland (Wellington, Auckland och Napier), sex kontor i Australien (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisban och Perth), två kontor i Storbritannien (London och Milton Keynes) tre kontor i USA (Denver, San Francisco och New York) samt kontor i Kanada, Singapore, Hong Kong och Sydafrika.
Källa: Årsrapport 2019
Xeros produkter baseras på mjukvaran som en SaaS-modell (Software As A Service) och säljs genom abonnemang, baserat på typen och antalet företag som hanteras av abonnenten. Produkterna används i över 180 olika länder.

Xero erbjuder också, till skillnad från det svenska Fortnox, en go-to-plattform för finansiella tjänster och inte bara redovisning. Företaget lanserade sin öppna bank-API i slutet av 2018, vilket ger användarna tillgång till sina bankfeeds i Xero i realtid. I slutändan är denna funktion utformad för att hjälpa företagare att fatta mer välgrundade och på realtidsinformation grundade beslut, och med det driva företagets partnerskap med finansiella institutioner.

Som framkommer påminner mycket, om än inte allt, av ovan mycket om det svenska Fortnox och det är en helt korrekt bedömning. Jag fick upp ögonen för detta bolag då jag lyssnade till och såg på TIN Fonders presentation på Kungliga vetenskapsakademin (börjar cirka 27 minuter in videon) och har sedan dess läst på om dem.

När bolaget släppte sin årsrapport i maj anno 2018 framkom att de hade en rörelseintäkt på 37 % på NZ$ 256,5 miljoner. Det här är ingen överraskning om man tar i beaktande det ökade antalet abonnenter som tillkom anno 2017. Dock lever vi i anno 2019 nu och den 15 maj kom bolaget med sin nya rapport och denna var en riktig hole-in-one, vilket gjorde att aktien nådde ett nytt ATH.

I rapporten framkom att Xero fortsatte sin starka tillväxt under 2019 med rörelseresultat som ökade med 36 % (YoY) till 552,8 miljoner dollar.

En viktig katalysator för denna starka tillväxt på topline var den ökande efterfrågan på programvaran, särskilt i Storbritannien. Under år 2019 rapporterade bolaget en ökning med 31 % av totala abonnenterna till 1.818 miljoner (1.386), och för första gången var det företagets internationella verksamhet som bidrog till de flesta nätabonnenttillägg. Dessa kom in på 239 000 under 2019, jämfört med 193 000 nettoabonnemangstillägg (22 % tillväxt till 1.077 miljoner) på ANZ-marknaden.
Källa: Årsrapport 2019
Majoriteten av bolagets internationella nettoabonnemangstillägg kom från den brittiska marknaden, där bolaget rapporterade en nettoökning på 151 000 abonnenter. En imponerande +100 000 av dessa kom under andra hälften av budgetåret och lyfte totalt brittiska abonnentnummer med 48 % (YoY) till 463 000.

Bolaget rapporterade också stark tillväxt på den nordamerikanska marknaden. Vid periodens slut hade 195 000 abonnenter tillkommit, vilket är en ökning på 48 % från (YoY).

Slutligen rapporterade segmentet ”resten av världen” en ökning om 43 % av abonnenter till 83 000. Detta drivs av starka framsteg på nya marknader, inklusive de nyligen etablerade kontoren i Hongkong och Sydafrika.
Källa: Årsrapport 2019
Sammantaget ökade Xero, tack vare den starka abonnenttillväxten och en blygsam ökning av genomsnittliga intäkter per användare, de årliga månatliga återkommande intäkterna (AMRR) med 32 % till NZ$ 638,2 miljoner och dess totala livförsäkringsvärde (LTV) med 36 % till NZ$ 4,4 miljard.

Xero redovisade ett EBITDA på 91,8 MUSD under 2019, vilket är en ökning med 84 % från 48,2 MUSD under föregående period, och medan bolaget uppvisade en nettoförlust på 27,1 MUSD, berodde detta främst på nedskrivningar under första halvåret. Företaget uppvisade faktiskt en nettovinst på 1,4 miljoner dollar under andra halvåret och är nu lönsamt.

Källa: Marketscreener
Ledningen har som mål att fokusera på att växa och behåller en preferens för att återinvestera inkomsterna i syfte att driva ett långsiktigt aktieägarvärde. De förväntar sig att räkenskapsåret 2020 fria kassaflöde ska vara en motsvarande andel av de totala rörelseintäkterna till de som rapporterade under räkenskapsåret 2019.

Jag är mycket intresserad av detta bolag då jag upplever att potentialen för en resa á la Fortnox finns. Självklart finns risker (se s. 61 i Xeros rapport och s. 42 i Fortnox årsrapport för 2018) och dessa skall ej negligeras. Emellertid finner jag det som den möjliga ”reward” är starkare, bättre och mer trolig än den oönskade ”risk”.

Vad tror du om detta bolag? Är det värt att ta in, eller skall man istället äga dem indirekt via TIN Fonder?   
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar