tisdag 25 juni 2019

UnitedHealth Group - ett utdelningsbolag att äga?


UnitedHealth (UNH) går tillbaka till 1974, när Charter Med grundades av en grupp sjukvårdspersonal som letade efter ett sätt att expandera vårdalternativen för konsumenterna. UnitedHealth har verkligen gjort det under de årtionden som har följt och erbjuder nu globala hälsovårdstjänster till tiotals miljoner människor via ett brett utbud av produkter. Inom sitt segment är UNH idag, anno 2019, störst.

Företaget har två huvudrapporterande segment: UnitedHealth och Optum. Den förstnämnda erbjuder globala hälsovårdsfördelar till individer, arbetsgivare
och Medicare/Medicaid-mottagare, medan den sistnämnda är ett serviceföretag som syftar till att sänka vårdkostnaderna och optimera resultat för sina kunder.

UnitedHealths marknadsvärde är 247 miljarder dollar och de producerar 244 dollar
miljarder i intäkter årligen, vilket gör det till ett av de största företagen i Amerika.

Sjukförsäkring är en nödvändighet för dem som vill skydda sig mot den ekonomiska ruinens brant pga av en oväntad stor sjukdom. UnitedHealth har inte bara sammanlagt en sjukförsäkringsgrupp, som är en av branschledarna, utan har också integrerat andra viktiga hälso- och wellnessrelaterade företag under sitt väldiga tak. Här finns flera vårdspecialister inom Optum-märket att finna, såsom en hälso- och sjukvårdssektor samt en verksamhetsverksamhet och en dataanalys som syftar till att göra vården så effektiv och effektiv som möjligt.

Beträffande försäkringsbranschen och dess transformation mot en ”e-värld”, där uppkoppling, moln et cetera är essentiella, i allmänhet, men bolaget i synnerhet finns mycket matnyttigt på deras hemsida. Bland annat deras Navigate4Me and Nerve Center samt en egen Blockchaintjänst. Just de omställningar som många försäkringsbolag står inför är en av de orsaker som har pressat aktiekursen den senaste tiden, då det ena dagen, och främst av den trumpna Trump, hotas om att alla försäkrings- och hälsobolag skall straffas likt vore de desertörer i Caesars tionde legion. 

Beträffande ovan nämnda Navigate4Med and Nerve Center är denna video bra för att förklara vad tjänsten erbjuder och dess värde.
Sjukvård, hälsa och försäkring tillsammans är något som kommer att vara legio inom en mycket snar framtid. Min tes är att allt kommer att vara kopplad till dessa och att försäkringen kommer att vara "navet". När du ämnar ta ett banklån för ett husköp kommer banken vilja se din "fakta", där inte bara jobb/förvärvsinkomst studeras, utan även hur din hälsosituation ser ut och har sett ut historiskt - har du varit sjukskriven? Vilka sjukförsäkringar har du? Kost, allmän hälsa, träning/rörelse et cetera - allt detta kommer att vara knutet till varandra och det skulle inte förvåna mig om Apple kommer vara en av de ledande aktörerna som erbjuder produkter som bolag likt UNH kan utnyttja. Jag skrev lite kortfattat om mina reflektioner i december 2018.

I denna analys har jag utgått från årsrapporten för 2018 och för det fjärde kvartalet för 2018, som släpptes den 15 januari 2019. I rapporten redovisade UnitedHealth starka siffror. Revenue ökade med 12 procent samtidigt som intäktsströmmarna från samtliga segment fortsatte att strömma likt vore de en kraftfull fors. Premieintäkterna ökade med 11 procent, medan produktintäkterna ökade med 20 procent och tjänsteintäkterna ökade med 9 procent.

Optum-verksamheten nådde 100 miljarder i årliga intäkter under fjärde kvartalet för första gången någonsin, medan den centrala UnitedHealth-verksamheten också fungerade, hör och häpna, bra. Trots vissa driftseffekter ökade UnitedHealths rörelsekostnadsgrad med 40 Base-Point (BSP) 2018 tack vare avkastningen på sjukförsäkringsskatten. Företagets medical-care-ratio minskade emellertid 50 BPS år 2018, men skadorna på marginalerna är i detta fall försumbara.

Det bör förväntas att marginalerna ska förbli ungefär plana under de kommande åren, då UnitedHealth är extremt lönsamt.

Bolaget är också en betydande kapitalskapare, eftersom de betalade ut 3,3 miljarder dollar i utdelningar 2018. Som om detta ej vore nog, återköpte de även aktier till ett värde om 4,5 miljarder dollar. Detta förfarande stärker vinsten per aktie (VPA/EPS), allt annat lika, i år och troligtvis den kommande åren.

Ledningens vägledning för VPA under anno 2019 ligger på $ 14,50, vilket de även upprepade under Q1 2019, som släpptes den 16 april. Kortfattat om detta kan följande sägas:

 • Revenues of $60.3 Billion Grew 9% Year-Over-Year
 • Earnings from Operations Increased 19% to $4.8 Billion, 
 • With Strong Earnings Growth at Optum and UnitedHealthcare
 • Net Earnings of $3.56 Per Share Grew 24% Year-Over-Year
 • Adjusted Net Earnings of $3.73 Per Share Grew 23% Year-Over-Year

UnitedHealths resultatprognos för 2018 är mer än 4X för 2009 och de har, högst imponerande skall tilläggas, ökat vinstpremier varje år under det senaste decenniet. Givet historiken kan det antas att den årliga tillväxten för VPA hamnar på 9 %, då bolaget, givet de fakta som idag står till buds, ämnar fortsätta sina återköp samt har den stabila marknadsposition som de har.

Anledningar till att de ej växer mer, även om +9 % är bra, är dels att återköpen förlorar en del av dess effektivitet på grund av en allt högre aktiekurs, dels att den massiva spelare som bolaget är gör det svårare att växa.

Gällande utdelning och utdelningstillväxt bör det dels sägas att det är först de senaste 5-6 åren som bolaget verkligen har fokuserat på återköp samt att öka utdelningen. Vad som ändå är extremt imponerande i sammanhanget är att utdelningsandelen enbart är cirka 34 procent. Bolaget har haft utdelning sedan 1990, men denna var mer statisk än jag är stillasittande under mitt manusarbete inför min kommande bok om börspsykologi. Man sänkte utdelningen kring den stora finanskrisen, men har sedan 2011 haft en stigande sådan. Och vilken stigande:

12 månader
3 år
5 år
10 år
20 %
22,5 %
26,8 %
57,7 %

Även om jag har svårt att se att denna trend kan fortsätta, utgår jag från den i nedan jämförelse med Johnson & Johnson, som jag skrev om för ett par veckor sedan. UNH handlas i dagsläget till en DA om 1,4 %, medan JNJ till 2,8 %.
När jag studerar lite nyckeltal från Börsdata framkommer bilden av ett mycket stabilt och solid bolag.

Gällande UnitedHealths skulder ser det verkligen ej fy skam ut. Nettoskulden är försumbar och uppgår till lilla 0,07xEBITA. Det är, i sammanhanget, likt en fis i rymden (pardon my french).

Man börjar nu tänka att "smakar det, så kostar det" och visst finns det i detta fall en viss sanning, då P/E till kursen $250 är 19,6, där snittet de senaste tio åren är 15,4. EV/EBIT ligger på 13,35 jämfört med ett tioårssnitt på 8,8. PEG-talet, som redogör för priset delat på vinsten, vars resultat sedan delas med tillväxt, ligger på 0,73. Snittet de senaste tio åren för detta är 1,5, vilket gör att det just nu ser ut att vara lite mer attraktivt värderat för en investerare.

Som framkommer är UNH ett bolag som bör betraktas som en stabil spelare. Det kommer ej vara någon raket, men likt Johnson och Johnson kommer de troligtvis fortsätta att växa för envar år. De senaste åren har aktien utvecklats med +80 %, men jag utgår från att detta ej kommer att fortsätta, utan håller mig till min prognos kring 8-9 % per år, ink. utdelningar.

Vill du bli lite mer insatt i kring vad du bör beakta då du investerar i försäkringsbolag, oavsett typ/segment, rekommenderas Motley Fools guide samt Investopedia.

UnitedHealth är ett bolag som jag bedömer passar i en tråkig, men "stabil" och växande portfölj. Antalet människor i världen ökar, människor blir äldre (i USA fyller 11 000 personer 65 år varje dag!), världens politiska system börjar att knaka och välfärd, där pappa staten står för notan, kommer att vara ett minne blott, för ur hemskt det än är att säga, kommer det bli mer "var man/kvinna för sig själv" á la USA. En åldrande därtill ökande befolkning, där samhälls- och ekonomiska klyftor ökar + ministrar som söker snabba, populistiska poäng och där begreppet "långsiktighet" inte står att finna i den politiska ordboken är framtiden inte det välfärdssamhälle som många tror sig leva i/att de kommer att leva i. Det kommer att vara människa för sig själv och har du ej en försäkring och något skulle hända... ja, det kommer inte vara roligt.   

Vad tror du? Är UNH ett bolag att äga, eller är historiken av mycket fin tillväxt på samtliga nyckeltal en tillfällighet? 

4 kommentarer:

 1. Välgjord och intressant genomgång! Är alltid skeptisk till att företag med historiskt hög utdelningstillväxt ska kunna bibehålla tvåsiffriga tal på sikt. YOC är under 2% vilket är rätt lågt också i USA men de har kassa, kassaflöde och vinst nog för att höja utdelningarna väsentligt under lång tid framåt. Ser ut som ett säkert defensivt alternativ men lite för dyr för min strategi just nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Utlandsutdelaren och tack för din kommentar!

   Håller med om den tillväxt på utdelning som de har haft inte kan fortsätta... och om den gör det måste det vara ett rekord utan dess like.
   YOC är låg, ja, men som du skriver är det en kassako och jämfört med en obligation så kanske?

   Tusen tack för besöket!
   Önskar dig allt gott.

   /Sofokles

   Radera
 2. Tack för en trevlig genomgång, råkare just se dem i en artikel om vilka aktier flest hedgefonder i USA äger (InsiderMonkey.com - 30 Most Popular Stocks Among Hedge Funds in Q1 of 2019). UNH hamnar där på plats 27 av 30 efter alla tech-aktier och banker. Dock är bara 9% långa i sina innehav.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Bilmek och tack för ditt besök tillika din kommentar!

   Detta är för mig ny information och för denna såväl bockar jag som lyfter på hatten.

   Önskar dig allt gott!

   /Sofokles

   Radera