onsdag 19 juni 2019

Watsco - cool or hot?


Watsco Inc. är den största distributören av luftkonditionering, uppvärmnings- och kylutrustning och relaterade delar och tillbehör (HVAC/R) i HVAC/R-distributionsindustrin. För den oinvigda står "HVAC/R" för "Heating", "Ventilation", "Air conditioning" och "Refrigeration".

Beträffande marknaden/segmentet bör detta ses som något som ligger i tiden. Ömsom är det extremvärme, ömsom dess antonym och vilken medelklassvensson störs sig inte på att dessa extremheter? En som tycks tillhöra dessa är min kära vän Stefan Thelenius, aka. "Z2036", som i april skrev några rader.

Watsco grundades för över 60 år sedan och under ledning av VD Albert H. Nahmad växte Watsco från 5 miljoner USD i intäkter till 25 miljoner USD mellan åren 1973 till 1988. Anno 1989 flyttade företaget sitt fokus från tillverkning till distribution genom att förvärva Gemaire Distributors Inc., en South Florida-baserad Rheem-distributör. Vid 1997 lade Watsco även till andra OEM-produkter och flyttade in i kommersiell kylning till följd av förvärvet av Baker Distributing Company. Watsco avyttrade sin tillverkningsverksamhet 1998 och sålde den till International Comfort Products Corporation, vilka idag, 2019, är en del av Carrier Corporation. 

Intäkterna ökade från 64,1 miljoner USD 1989 till 4,2 miljarder USD 2016 genom en strategi om att förvärva företag med etablerad marknadsposition och därefter bygga intäkter och vinst genom en kombination av att lägga till platser, produkter, tjänster och andra initiativ. 

Watscos mål är att bygga ett nätverk av platser i hela Nordamerika som ger den bästa servicen och produkttillgängligheten för HVAC/R-entreprenörer, assistera och stödja dem när de servar husägare och företag. 

Watsco har cirka 5 500 anställda, som bistår cirka 88 000 entreprenörer och återförsäljare, vilka i sin tur servar, reparerar eller ersätter HVAC/R-system i bostäder och företag. Den 31 december 2018 opererade företaget från 565 platser i 37 amerikanska stater, Kanada, Mexiko och Puerto Rico med ytterligare marknadstäckning på export till Latinamerika och Karibien. Som framkommer är de inte exponerade mot Asien och Kina. Detta är, just nu, då handelskrig råder, positivt, men för att fånga upp den framtida marknaden måste de ge sig in på denna tuffa marknad. Emellertid finns enorm potential i de geografier som de just nu är verksamma inom och framför allt i Latinamerika.

För räkenskapsåret 2018 levererade bolaget mycket fina siffror och CEO:s, Aaron Nahmad, presenterar en bild av att marknaden har potential att fortsätta växa:

"2018 marks Watsco’s 30-year anniversary in HVAC/R distribution. Over this period, we have produced an 18% compounded annual total return to shareholders, which ranks us in the upper echelon of all public companies […] 2018 was another record year for Watsco as sales, operating profit, net income and earnings per share reached their highest levels ever. We also finished the year with a strong balance sheet and we are actively seeking investments to grow our business. Dividends were increased again this year to an annual rate of $6.40 per share. 2019 marks our 45th consecutive year for paying dividends and we believe it is a meaningful way to share our success and wealth as a company with our shareholders." (Årsrapport för räkenskapsåret 2018, s 2 f.) 

"[...]Utdelningstillväxten de senaste tio åren är inget annat än imponerande[...]"

Sedan årsrapporten har även ett kvartal hunnits med och den 23 april levererade bolaget följande rubrik: "Watsco report Record Sales, operating profit, net income och cash flow dring firts quarter."

Watsco vill investera mer i teknik för att hjälpa sina försäljningsföreningar att matcha kundernas behov med de bästa produkterna. Därtill görs detta för för att förenkla och förenkla för såväl deras tekniker som för kunden. Jämför lite med det som jag skrev om Caterpillar och hur de siktar på att införliva IoT (Internet of Things) och med det snabbt, enkelt och passande kunna erbjuda service/produkter. 

Watsco lägger också till dataanalysfunktioner för att identifiera sätt att minska kostnaderna. Samtidigt pekar en ökning på 401 k (pensionsprogram) mot en ambition om ett bättre hälsoprogram för anställda inom bolagets affärsorganisation.


Redan har Watsco ansträngt sig på många sätt. Försäljningen av e-handel ökade med en tredjedel år 2018 jämfört med 2017 års nivåer, och ökad lagereffektivitet och användning av affärsunderrättelsetjänster visar det interna engagemanget för att göra den bästa användningen av bolagets utökade resurser inom dessa områden.

Till en kurs om $161 handlas idag Watsco till P/E 25,2, där snittet de senaste tio åren har varit 24,6, och EV/EBIT 16,5, vilket är lite över tioårssnittet på 14,2. PEG-talet ligger på 2, vilket blir intressant att jämför med vissa av bolagets peers, såsom Nibe och Beijer Ref (om inget annat anges är siffror hämtade från Börsdata). Direktavkastning till kursen $161 är 3,7.

Man har stabila finanser och en skuld som, sett i ett historiskt perspektiv, tycks vara "bekväm" .Vinst är i en stigande trend medan vinstmarginalen mer är att betrakta som "flat". Soliditeten är lite mer varierande, med allt från 60,8 % till 76 %. Dock har den aldrig understigit just 61 %, vilket är att betrakta som stabilt. Eget kapital/aktie är även det stigande likt omsättningen. Samma kan sägas om utdelningen, om än är dess historik inte lika perfekt likt hos Johnson & Johnson, då Watsco sänkte sin anno 2013. Detta gjorde man dels för ett viktigt förvärv, dels för att sänka skuldbördan. Att man året innan haft en extrautdelning på $5, tack vare det enormt starka kassaflödet, bör ses som ett på förhand tillsatt plåster på 2013 års "sår".

Utdelning är viktigt för mig, men denna bör också vägas till den förväntade totalavkastningen och då Watsco har visat på en stabil tillväxt därtill är verksamma i en bransch som jag tror är här för att inte bara stanna, utan även växa, är bolaget fortfarande intressant. 

Utdelningstillväxten de senaste tio åren är inget annat än imponerande. Enligt gurufocus framkommer nedan fakta:


12 månader
3 år
5 år
10 år
24 %
26 %
35,6 %
10,8 %


Bolaget är starkt inriktat på att öka aktieägarens värde genom regelbundna utdelningar och aktieåterköpsprogram. I september 1999 tillkännagav bolaget ett återköpsprogram och sedan dessa har de återköpt 6.370.913 aktier för cirka 114,4 miljoner dollar. Detta är inte att betrakta som mycket, men då de lägger kassaflöde på förvärv, capes et cetera är det att betrakta som ”bättre än inget”. 

Enligt gurufocus ligger de lite över medianen.

Bolaget och dess segment tilltalar mig. Finanserna ser stabila ut och över tid har bolaget visat att de klarar av att leverera. Jag känner inte "wow - investera. Nu!", men de ligger kvar på min bevakningslista tills jag anser att de är köpvärda. 

Vad tror du om detta bolag? Är det ett innehav som man bör ha? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar